HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace o kontrolách

Obecná informace o výsledcích kontrol (§26 kontrolního řádu) realizovaných  v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení na území Moravskoslezského kraje v roce 2016

Na území Moravskoslezského kraje byly v roce 2016 realizovány kontroly v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení  podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o IZS“). Provádění kontrol se řídilo zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

V rámci prověřování krizové připravenosti včetně plnění opatření ochrany obyvatelstva bylo provedeno celkem 87 kontrol dle krizového zákona, z toho 6 kontrol u obcí s rozšířenou působností, 72 kontrol u obcí, 9 kontrol u územních správních úřadů a právnických osob a podnikajících fyzických osob. Opatření k nápravě nebyla uložena, kontrolované subjekty plní úkoly z krizového zákona.

Dle zákona o IZS byly provedeny kontroly u pěti provozovatelů nakládajících s nebezpečnými látkami. U dvou vykonaných kontrol byla uložena opatření k nápravě nedostatků, u třech kontrol nebyla stanovena žádná opatření k nápravě. Dle zákona o  IZS bylo rovněž provedeno 23 kontrol u vlastníků stálých úkrytů, přičemž na základě těchto kontrol bylo z evidence Hasičského záchranného sboru vyřazeno 11 stálých úkrytů.

vytisknout  e-mailem