HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace o kontrolách

Publikováno: 12. 1. 2018 - Obecná informace o výsledcích kontrol (§26 kontrolního řádu) realizovaných v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení na území Moravskoslezského kraje v roce 2017 

Obecná informace o výsledcích kontrol (§ 26 kontrolního řádu) realizovaných  v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení na území Moravskoslezského kraje v roce 2017

Na území Moravskoslezského kraje byly v roce 2017 realizovány kontroly v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o IZS“). Provádění kontrol se řídilo zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

V rámci prověřování krizové připravenosti včetně plnění opatření ochrany obyvatelstva bylo provedeno celkem 90 kontrol dle krizového zákona, z toho 6 kontrol u obcí s rozšířenou působností, 74 kontrol u obcí, 10 kontrol u územních správních úřadů a právnických osob a podnikajících fyzických osob. Opatření k nápravě nebyla uložena, kontrolované subjekty plní úkoly z krizového zákona.

Dle zákona o IZS byly provedeny kontroly u sedmi provozovatelů nakládajících s nebezpečnými látkami U žádné kontroly nebyla stanovena opatření k nápravě. Dle zákona o IZS bylo rovněž provedeno 23 kontrol u vlastníků stálých úkrytů, přičemž na základě těchto kontrol bylo z evidence Hasičského záchranného sboru vyřazeno 10 stálých úkrytů.

vytisknout  e-mailem