HZS Plzeňského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Nouzové přežití

Vysvětlení pojmu nouzové přežití, odpovědnost orgánů za nouzové přežití obyvatelstva. Připravená opatření nouzového přežití u hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje 

 1. Nouzové přežití v Plzeňském kraji
 2. Zásady poskytování vysoušecích agregátů
V rámci provádění likvidačních a obnovovacích prací po povodních je Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje (dále jen "HZS PK") schopen nasadit pro vysoušení zdiva horkovzdušné a kondenzační vysoušecí agregáty (dále jen „vysoušeče"). Tyto technické prostředky mohou využít organizační složky státu, obce a obyvatelé, jejichž nemovitosti byly postiženy povodní.
 

Zásady vyžadování vysoušecích agregátů

Občané v lokalitách, kde byly povodně, mohou požádat příslušný obecní úřad o poskytnutí vysoušečů. Obecní úřad v rámci řešení likvidačních a obnovovacích prací po povodňové situaci soustřeďuje jednotlivé požadavky od obyvatel obce. Souhrnný požadavek na zajištění vysoušečů za celou obec předkládá starosta obce krizovému štábu obce s rozšířenou působností (dále jen "ORP"). Pokud krizový štáb ORP není aktivován, předkládá starosta obce požadavek řediteli územního odboru HZS PK. V případě obcí nacházejících se v okresech Plzeň-jih, Plzeń-sever a Plzeň-město se požadavek předkládá na krajské ředitelství HZS PK náměstovi krajského řediteli pro prevenci a civilní nouzovou připravenost, nebo vedoucímu oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení. Kontakty na funkcionáře naleznate na webové stránce v sekci "Kontakty".

Podle materiálních možností a potřeb rozhodne krizový štáb ORP o prioritách a pořadí nasazení vysoušečů do jednotlivých lokalit a obcí. Poté budou vysoušeče HZS PK formou zápůjčky fyzicky předány obcím. Za jejich ztráty a poškození odpovídá hasičskému záchrannému sboru obec. Obyvatelům pak budou vysoušeče zapůjčeny obecním úřadem. Starosta obce (na návrh krizového štábu obce) rozhoduje, komu, kdy a v jakém množství budou vysoušeče poskytnuty.

Organizační složky státu vyžadují vysoušeče pro potřebu vysoušení zdiva na majetku státu přímo u HZS PK. Žádost se předkládá písemně formou služebního dopisu na adresu krajského ředitelství, uvedenou v záhlaví webové stránky, nebo e-mailem na adresu podatelna@hzspk.cz  Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny.

Zapůjčujeme vysoušeče, které mají vždy platnou revizi dle ČSN 331610.
U každého agregátu je přiložen základní návod k použití.

 

Zásady použití vysoušecích agregátů

HZS PK má k dispozici vysoušeče kondenzační typu EKOTEZ T-20, T-40, AMT-30 a horkovzdušné, nejvíce typy DGS 35, DGS 65 a DZ 25.
Oba typy vysoušečů potřebují napájení elektrickým napětím 230 V. Není-li v pořádku elektrická instalace zaplaveného domu, je nutno přivést elektřinu z jiného zdroje prodlužovacími kabely až do vlastní místnosti, ve které bude vysoušeč umístěn.
Před vysoušením je třeba odstranit všechny nečistoty způsobené povodní. Ze zdiva odstranit malbu, případně celou omítku. Stěny a podlahy omýt vodou s desinfekcí.
Je potřebné důsledně dodržet zásady používání vysoušečů. Jejich nedodržením se účinnost vysoušení výrazně snižuje, a zbytečně tím rostou náklady.

 

Zásady pro používání kondenzačních (absorpčních) vysoušečů 

Při použití kondenzačních (absorpčních) vysoušečů dochází ke srážení (kondenzaci) vlhka obsaženého ve vzduchu. Kondenzovaná voda je zachytávána v nádržce agregátu a musí se pravidelně vylévat.
Kondenzační vysoušeče jsou vhodné k vysoušení za vyšší teploty, zejména v létě. Poklesne-li teplota vzduchu pod 10°C, velmi se snižuje jejich účinnost. Pod 5°C jsou v podstatě neúčinné.


Pravidla používání:

 1. Je nutno zabránit přístupu vzduchu z jiných místností nebo z venku. K tomu je třeba ve vysoušené místnost zavřít všechny okna a dveře, utěsnit zbylé otvory taekotez_t20.gifk, aby bylo maximálně zabráněno přístupu přirozeně vlhkého vzduchu do místnosti (po záplavách je vlhkost vnějšího vzduchu obzvlášť vysoká). 
 2. Teplotu vzduchu ve vysoušené místnosti udržovat mezi 20-30°C (čím vyšší teplota, tím rychleji dochází k odpařování vlhkosti ze zdiva). Teplotu v místnosti lze zvyšovat nejlépe nějakým přenosným ohřívačem či radiátorem na elektřinu.
 3. Nevětrat! Do místnosti vcházet jen ze účelem vylití vody z nádobky vysoušeče, obvykle stačí jednou za 12 hodin.
 4. Vysoušeč ve vysoušeném prostoru musí běžet nepřetržitě 24 hodin denně! Jejich vypínáním (přes den větrat, v noci vysoušet) je negativně narušen proces vysoušení.
 5. Vysoušeče nechat nepřetržitě pracovat v jednom prostoru minimálně 3-4 dny. Pak je možné je přemístit do jiné místnosti. Po navzlínání vody k povrchu zdiva je třeba proces znovu opakovat. Vysoušení je pozvolný a dlouhodobý proces.
 6. Je-li dům podsklepen, je třeba zajistit nejdříve vysoušení sklepních prostor. Sníží se tím vzlínání vody do vyšších pater.
 7. Nesprávným použitím vysoušečů a nedodržením uvedených zásad se zvyšuje spotřeba elektrické energie a prodlužuje se doba vysoušení.


Zásady pro používání horkovzdušných vysoušečů

Naftové horkovzdušné (teplovzdušné) vysoušeče ohřívají v místnosti vzduch. Zvyšováním teploty vzduchu a zdiva se napomáhá k rychlejšímu odpařování vody z konstrukcí zdiva. Spotřeba paliva (nafta) se pohybuje podle typu 2 až 3 l za hodinu. Používají se zejména za nízkých teplot, proto se využívají v zimním období. 

horkovzdn_vysou.jpg
Pravidla používání:

 1. Horkovzdušné vysoušeče je vhodné využívat mimo jiné zvláště tam, kde nelze užít kondenzační vysoušeče, zejména v prostorech, které nelze uzavřít, příliš velké místnosti (chodby, haly apod.), nebo když je teplota vzduchu pod 5°C.
 2. Horkovzdušný vysoušeč nenechávat sálat na zeď z menší vzdálenosti než 70 cm.
 3. Míří-li proud horkého vzduchu přímo na zeď, je nutné vysoušeč přibližně po půl hodině posouvat dál.
 4. Po vyhřátí místnosti je nutné zajistit silné vyvětrání vzduchu do volného prostoru mimo budovu. Cyklus vyhřátí - větrání pravidelně opakovat.

 

Závěrem upozorňujeme, že žádný „vysoušeč" není všemocný prostředek, který nám v několika dnech upraví vlhkost zdiva na původní hodnoty. Je si třeba uvědomit, že se vždy jedná o dlouhodobý proces. Použitím vysoušečů správným způsobem může dojít pouze k urychlení procesu vysychání promočeného zdiva, zvláště na počátku procesu vysoušení.

 

Individuálním zájemcům o vysoušecí agregáty pro řešení případů, které nevznikly v důsledku povodní, doporučujeme obrátit se na komerční firmy, které vysoušecí agregáty zapůjčují nebo prodávají.  Firmy sídlící se v Plzeňském kraji a některé vybrané z jiných krajů naleznete zde.

vytisknout  e-mailem