Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Národní základna humanitární pomoci

Projekt vybudování Národní základny humanitární pomoci je spolufinancován ze strukturálních fondů Evropské unie, konkrétně z Integrovaného operačního programu 2007 – 2013 (IOP), který jako jeden z programů na využívání strukturálních fondů Evropské unie v České republice schválila v prosinci 2007 Evropská komise. Projekt počítá s rozpočtem bezmála 85 mil. Kč, z čehož až 85 % by měla tvořit podpora ze strukturálních fondů Evropské unie. Dotačním titulem je oblast intervence 3.4 IOP Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik.  

logo

Prezentace ke stažení ve formátu: PDF nebo PPT, kontakt: nzhp.zbiroh@grh.izscr.cz
Závěrečná informace k realizovanému projektu Národní základny humanitární pomoci
Kontakt: nzhp.zbiroh@grh.izscr.czProjekt vybudování Národní základny humanitární pomoci je spolufinancován ze strukturálních fondů Evropské unie, konkrétně z Integrovaného operačního programu 2007 – 2013 (IOP), který jako jeden z programů na využívání strukturálních fondů Evropské unie v České republice schválila v prosinci 2007 Evropská komise. Projekt počítá s rozpočtem bezmála 85 mil. Kč, z čehož až 85 % by měla tvořit podpora ze strukturálních fondů Evropské unie. Dotačním titulem je oblast intervence 3.4 IOP Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik.

 
Realizací projektu Národní základna humanitární pomoci bude zdokonalen systém logistiky v případě mimořádných událostí vedoucí k efektivnějšímu a rychlejšímu přijímání a vysílání humanitární pomoci a bude vytvořena potřebná infrastruktura, která bude garantovat urychlení a zdokonalení veřejných služeb poskytovaných v této oblasti. V rámci projektu bude vytvořena Národní základna humanitární pomoci, která Hasičskému záchrannému sboru ČR umožní efektivně přijímat technickou a věcnou pomoc poskytnutou České republice, institucím, firmám, občanům a jiným příjemcům, organizovat její urychlené převzetí, roztřídění a případné uskladnění; zabezpečit efektivní shromáždění, expedici a dopravu věcné a materiální pomoci do zahraničí tam, kde jí bude zapotřebí. Projekt je lokalizován v obci Zbiroh.
 

Více o projektu  

 

Objekt, který bude přebudován na Národní základnu humanitární pomoci, se nachází v areálu Základny logistiky Olomouc, sklad Zbiroh, která je součástí MV-generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. V roce 2009 byla ukončena první etapa realizace projektu, jejímž předmětem bylo především pořízení dopravní a manipulační techniky pro potřeby nakládání s technickou a věcnou pomocí a zahájení rekonstrukce vnitřních prostor objektu.

Fotodokumentace dopravní a manipulační techniky
           1  2  3  4
           5  6  7  8 
          9  10  11  12
      13  14

 

V roce 2010 pokračuje rekonstrukce objektu (rekonstrukce vnitřních částí objektu a fasády), úprava vnějších skladovacích a manipulačních ploch a vybudování nezastřešené nakládací a vykládací rampy. 

Fotodokumentace objektu před rekonstrukcí
         1  2  3  4
         5  6  7  8

 

Fotodokumentace rekonstruovaného objektu
        1  2  3  4
        5  6  7  8
        9  10  11  12
     13

Souběžně probíhá zajištění úložných zařízení (regály, kontejnery, palety aj.), nábytku, ICT a dalšího vybavení pro potřeby Národní základny humanitární pomoci a rovněž povinné publicity projektu..

Instalace dočasného informačního panelu a štítků
      1  2

 

Ukončení projektu a uvedení Národní základny humanitární pomoci do provozu se předpokládá na podzim 2010 (k 31.10.2010 ).

vytisknout  e-mailem