HZS Pardubického kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Míček

Dne 29. 5. 2012 se příslušníci z oddělení kontrolní činnosti a zjišťování příčin požáru HZS Pardubického kraje zúčastnili v rámci preventivně výchovné činnosti projektu s názvem „Míček“, který se konal v prostorách sociálního zařízení Domova pod Kuňkou a v přilehlých objektech.  

Uvedenou vzdělávací činnost zahájil Ing. Roman Línek, náměstek hejtmana Pardubického kraje. Projekt se konal ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou,  s dobrovolnými hasiči, s Městkou policií a s nadací BESIP. Z hlediska HZS ČR byla problematika zaměřena na prevenci vzniku požárů a jakých nedostatků se mají klienti uvedeného sociálního zařízení vyvarovat, aby nezpůsobili mimořádnou událost (například rozdělávání ohňů v přírodě, vypalování trávy, přechovávání zapalovačů a sirek u uživatelů, kouření v budovách, ohlašování požáru, chování při požáru, ukázka hasebních prostředků a podobně). Veškerá činnost byla doplněna názornými ukázkami a každý klient si mohl vyzkoušet hašení ohně pomocí hasícího přístroje. Závěrem byl projekt velmi pozitivně vyhodnocen, bylo vysloveno poděkování všem zúčastněným složkám a byl zdůrazněn přínos pro klienty sociálního zařízení, tak i pro celou společnost.
 
Zpracoval: mjr. Mgr. Petr Kadlec,Ph.D

Obrazek 1.jpgObrazek 1.jpg

vytisknout  e-mailem