Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Metodické pokyny pro spolupráci jednotek požární ochrany České republiky a Hasičského a záchranného sboru a hasičských jednotek Slovenské republiky při vzájemné pomoci při zdolávání mimořádných událostí

 
     Dne 29. října 2003 podepsali v Olomouci tehdejší generální ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky a náměstek ministra vnitra genmjr. Ing. Miroslav Štěpán a prezident Hasičského a záchranného sboru Slovenské republiky plk. Ing. Jozef Paluš první verzi „Metodických pokynů pro spolupráci jednotek požární ochrany České republiky a Hasičského a záchranného sboru a hasičských jednotek Slovenské republiky při vzájemné pomoci při zdolávání mimořádných událostí“. Dokument vznikal společnými silami pracovníků MV-generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR a Prezídia Hasičského a záchranného sboru. Po podpisu oběma stranami byla MV-generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR připravena tisková verze dokumentu a zadána do tisku tiskárnou Ministerstva vnitra. V dubnu 2004 vyšly metodické pokyny v nákladu 550 ks s kódem ISBN 80-86640-24-8. Distribuovány byly prostřednictvím Hasičských záchranných sborů krajů na všechna krajská ředitelství a územní odbory, v Moravskoslezském kraji, Zlínském kraji a Jihomoravském kraji na všechny stanice jednotlivých hasičských záchranných sborů krajů. V příhraničních okresech se Slovenskou republikou metodické pokyny obdržely navíc obecní jednotky kategorií JPO II a JPO III. 100 ks si pro distribuci jednotkám na Slovensku vyžádalo Prezídium Hasičského a záchranného sboru.
 
    V roce 2009 navrhla slovenská strana provedení aktualizace metodických pokynů. Na společném jednání v roce 2010 byl dohodnut rámec a rozsah potřebných úprav. Postupně byla provedena řada změn a k podpisu nové verze metodických pokynů generálním ředitelem Hasičského záchranného sboru České republiky plk. Ing. Drahoslavem Rybou a prezidentem Hasičského a záchranného sboru Slovenské republiky plk. Ing. Pavolem Mikuláškem došlo 28. února 2012 v Bratislavě u příležitosti oslav 10. výročí vzniku Hasičského a záchranného zboru. Společně bylo rozhodnuto o vydání výhradně elektronické verze dokumentu a jejím zpřístupnění na internetových stránkách obou organizací a do textu metodických pokynů byla nově vložena kapitola s pravidly aktualizace dokumentu a jeho příloh. Centrální tisk a distribuce metodických pokynů nebudou již realizovány.
 
Metodické pokyny pro spolupráci jednotek požární ochrany České republiky a Hasičského a záchranného sboru a hasičských jednotek Slovenské republiky při vzájemné pomoci při zdolávání mimořádných událostí – česká verze
 
Metodické pokyny pre spoluprácu jednotiek požiarnej ochrany Českej republiky a Hasičského a záchranného zboru a hasičských jednotiek Slovenskej republiky pri vzájomnej pomoci pri zdolávaní mimoriadnych udalostí – slovenská verzia

Vzory faxových formulářů pro informaci, vyrování a vyžádání pomoci při mimořádných událostech

vytisknout  e-mailem