HZS Libereckého kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Preventivně výchovná činnost

O programu Hasík CZ - Výchova v oblasti PO a OOB
Program "Hasík CZ - Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva" je určen dětem základních škol. Vznikl v Bruntále v roce 1996 a do současnosti je zde realizován ve spolupráci s občanským sdružením Citadela Bruntál. Autory programu jsou příslušníci HZS Moravskoslezského kraje, územního odboru Bruntál, Bohdan a Štěpán Mikulkovi.  Na realizaci celého programu se podílí rovněž dětský psycholog Mgr. Miroslav Piňos, bez jehož odborných zkušeností by nebyl preventivní program úplný.

Hlavními klady tohoto projektu jsou dlouhodobost, cílenost, odbornost a možnost zajistit program pro co největší počet dětí. V počátku byl program zaměřen pouze na požární ochranu a postupným vývojem se rozšířil o základní informace z oblasti ochrany obyvatelstva. Vzdělávací program získal akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR , č.j. 21 258/2009-25-423, a pro školy je zdarma. 

První část programu je zaměřena na děti ve věku 7 - 10 let (2. třída ZŠ), což je první stupeň školní docházky. Dětem jsou předneseny základní informace a poznatky z oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva ve dvou vyučovacích hodinách, které jsou dále děleny do jednotlivých tématických bloků. Cílem první části je získání důvěry dětí, vytvoření respektu z ohně a postulátu, že oheň dětem opravdu do ruky nepatří. Děti se naučí, jak přivolat pomoc (jde zejména o snížení ostychu při přivolání pomoci), prohlédnou a obléknou si zásahový oblek, čímž dojde ke snížení strachu z vybavení a výstroje hasiče. Dále se v první části děti dozvědí, co znamená zvuk sirény - varovný signál, co dělat při zvuku sirény - varovném signálu, co si vzít s sebou při opuštění bytu. V průběhu výuky jsou dětem rozdány propagační materiály s preventivní tématikou.

Druhá část je určena dětem ve věku 11 - 14 let (6. třída ZŠ), což v praxi znamená druhý stupeň školní docházky. Výuka je doplněna o tématiku náročnější a není již vedena tak hravou formou, jako část první. Otevřená komunikace a vzájemný dialog je však nadále její podstatou. Uvedená část je rozdělena také na dvě samostatné hodiny, z nichž každá je rozšířeným opakováním obou hodin první části. Nově se objevují témata zdravovědy, požární prevence v přírodě a lesní požáry. V druhé části se děti také dozví, co dělat když bude nařízena evakuace z místa bydliště, zásady opuštění bytu v případě evakuace, zásady ochrany při úniku nebezpečných látek, jak se budeme chránit v zamořeném prostředí a co jsou prostředky improvizované ochrany osob. Cílem druhé části výukového programu je zopakovat si a rozšířit znalosti získané v první části, uvědomit si zodpovědnost za své jednání, ale i za své mladší sourozence, naučit se základy první pomoci při popáleninách a intoxikaci kouřem, jak se zachovat při zvuku sirény a jak se chránit při úniku nebezpečných látek.
 
Instruktoři programu Hasík CZ v Libereckém kraji
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje se do preventivně výchovného programu Hasík CZ zapojil v roce 2008, kdy byla ve spolupráci s neziskovou organizací Citadela Bruntál vyškolena první dvojice instruktorů. 
Instruktorům pomáhá krajský koordinátor PVČ HZS Libereckého kraje por. Mgr. Iva Michalíčková.
 
 Instruktoři působící na ZŠ - HZS Libereckého kraje:

mjr. Mgr. Jiří BOJANOV - územní odbor Česká Lípa 
kpt. Mgr. Aleš ČERMÍN - krajské ředitelství Liberec
nprap. Bc. Jiří HAVLIŠTA - územní odbor Semily, stanice Turnov
pprap. Karel HRUBÝ - územní odbor Česká Lípa, stanice Česká Lípa
nprap. Tomáš JAVŮREK - územní odbor Česká Lípa, stanice Česká Lípa
pprap. Ing. Jakub JENIŠTA - územní odbor Jablonec nad Nisou
nprap. Bc. Vladimír KECEK - územní odbor Česká Lípa 
nprap. Robert KOPECKÝ - krajské ředitelství Liberec
nstržm. Jan KNÍŽEK - územní odbor Česká Lípa, stanice Jablonné v Podještědí
nstržm. Roman KUPEC - územní odbor Liberec, stanice Liberec
kpt. Ing. Jana LEITGEBOVÁ - krajské ředitelství Liberec
por. Mgr. Iva MICHALÍČKOVÁ - krajské ředitelství Liberec
por. Ing. Miloslav MIKSÁNEK - územní odbor Semily
nstržm. Miroslav NOVÁK - územní odbor Jablonec nad Nisou, stanice Tanvald
kpt. Mgr. Michaela STARÁ - krajské ředitelství Liberec 
nprap. Lucie ŠOREJSOVÁ, DiS. - územní odbor Semily
kpt. Ing. Hana ŠPAČKOVÁ - územní odbor Jablonec nad Nisou
kpt. Ing. Kateřina ŠTAJNCOVÁ - krajské ředitelství Liberec
npor. Ing. Pavel ŠTĚPÁNEK - územní odbor Semily
por. Mgr. Zdenka ŠTRAUCHOVÁ - krajské ředitelství Liberec
mjr. Mgr. Bc. Ladislav VAKULA - územní odbor Česká Lípa
nstržm. Jan VANĚK - územní odbor Česká Lípa, stanice Jablonné v Podještědí

Instruktoři působící na ZŠ - SDH:

Ondřej ANTOŠ - Desná II
Vojtěch BARANEC - Lomnice nad Popelkou
Roman BLUSK - Hrádek nad Nisou 
Milan GÖTZ - Kunratice
Tomáš KNOBLOCH - Zákupy
Pavla KOŠŤÁKOVÁ - Hrádek nad Nisou
Stanislav ŠVEŇHA - Zákupy

Výcvik nových instruktorů
 
Dobrovolní zájemci z řad příslušníků hasičských záchranných sborů  krajů a členů sborů dobrovolných hasičů jsou odborně vyškolováni pro práci instruktorů preventivně výchovného programu Hasík CZ formou pětidenních vzdělávacích kurzů (celkem 40 vyučovacích hodin), po jejichž absolvování obdrží certifikát a jsou připraveni na práci na školách.

Náročný výcvik je realizován formou třídenního víkendového úvodního metodického kurzu. Po 4 - 6 týdnech, kdy si účastníci ověří metodiku prací s konkrétním kolektivem dětí na škole, pokračuje dvoudenním víkendovým kontrolním seminářem. Výcvik je podle potřeby doplňován přednáškami a pracovními semináři s výměnou názorů a zkušeností.

Kromě základních teoretických vědomostí je při koncipování výcviku položen důraz na rozvoj komunikačních schopností, ale i na využití interaktivních technik při práci s dětmi.

V Libereckém kraji výcvik nových instruktorů organizuje krajský koordinátor PVČ HZS Libereckého kraje por. Mgr. Iva Michalíčková ve spolupráci s neziskovou organizací Citadela Bruntál a samotnými tvůrci programu.
 
Základní školy zapojené do programu Hasík CZ
V Libereckém kraji jsou do preventivně výchovného programu Hasík CZ zapojeny 2. a 6. třídy těchto základních škol:
 
Cvikov
ZŠ a MŠ Bohumila Hynka

Česká Lípa
ZŠ Sever
ZŠ Pátova
ZŠ Partyzánská
ZŠ Špičák
ZŠ Jižní

Desná v Jizerských horách
ZŠ Desná

Háje nad Jizerou
Krakonošova ZŠ a MŠ

Hrádek nad Nisou
ZŠ Lidická

Chrastava
ZŠ Chrastava

Jablonec nad Nisou
ZŠ Pivovarská
ZŠ Jablonec nad Nisou - Kokonín

Jablonné v Podještědí
ZŠ Jablonné v Podještědí

Kunratice
ZŠ Kunratice

Lomnice nad Popelkou
ZŠ T.G.Masaryka

Liberec
Doctrina - ZŠ, s.r.o.
ZŠ Česká
ZŠ a ZUŠ Jabloňová
ZŠ Ještědská
ZŠ Švermova

Nové Město pod Smrkem
ZŠ Nové Město pod Smrkem

Skalice u České Lípy
ZŠ a MŠ Skalice u České Lípy

Vysoké nad Jizerou
ZŠ Vysoké nad Jizerou

 

 

vytisknout  e-mailem