HZS Plzeňského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Krizové plánování

  • Krizové stavy
  • Krizový plán

Krizové stavy

» válečný stav
» stav ohrožení státu
» nouzový stav
» stav nebezpečí
 
Název Zákon Vyhlašující orgán Důvod Území Trvání
Válečný stav ÚZ č.1/1993 Sb. Čl.43 (Ústava); ÚZ č.110/1998 Sb. O bezpečnosti ČR čl.2 Parlament
Je-li ČR napadena nebo je-li třeba plnit mezinárodní smluvní závazky o společné obraně proti napadení.
Celý stát Není omezeno
Stav ohrožení státu ÚZ č.110/1998 Sb. O bezpečnosti ČR čl.7 Parlament na návrh vlády
Je-li bezprostředně ohrožena svrchovanost nebo územní celistvost státu anebo jeho demokratické základy.
Celý stát, Omezené území státu
Není omezeno
Nouzový stav ÚZ č.110/1998 Sb. O bezpečnosti ČR čl.5 a 6 Vláda (předseda vlády)
V případech živelných pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost.
Celý stát, Omezené území státu
Nejdéle 30 dnů
Stav nebezpečí Zákon č.240/2000 Sb. O krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění zákona č.320/2002 Sb. Hejtman kraje, primátor hl.m.Prahy
Jsou-li v případě živelní pohromy, ekologické nebo průmyslové havárie, nehody nebo jiného nebezpečí ohroženy životy, zdraví, majetek, životní prostředí, pokud nedosahuje intenzita ohrožení značného rozsahu a není možné odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadů, orgánů krajů a obcí, složek integrovaného záchranného systému nebo subjektů kritické infrastruktury.
Celý kraj, část kraje Nejvýše 30 dnů (prodloužení se souhlasem vlády)

 

 

 

Krizový plán

Krizový plán zpracoval Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje na základě § 9 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), v souladu s usnesením BRS č. 295/2002, č. 79/2003. Obsah krizového plánu vychází z § 15 Nařízení vlády č. 462/2000 Sb.

Krizová plán je uveden na internetové stránce Plzeňského kraje.  

vytisknout  e-mailem