HZS Plzeňského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Krizové plánování

  1. Krizové stavy
  2. Krizový plán
» válečný stav
» stav ohrožení státu
» nouzový stav
» stav nebezpečí
 
Název Zákon Vyhlašující orgán Důvod Území Trvání
Válečný stav ÚZ č.1/1993 Sb. Čl.43 (Ústava); ÚZ č.110/1998 Sb. O bezpečnosti ČR čl.2 Parlament
Je-li ČR napadena nebo je-li třeba plnit mezinárodní smluvní závazky o společné obraně proti napadení.
Celý stát Není omezeno
Stav ohrožení státu ÚZ č.110/1998 Sb. O bezpečnosti ČR čl.7 Parlament na návrh vlády
Je-li bezprostředně ohrožena svrchovanost nebo územní celistvost státu anebo jeho demokratické základy.
Celý stát, Omezené území státu
Není omezeno
Nouzový stav ÚZ č.110/1998 Sb. O bezpečnosti ČR čl.5 a 6 Vláda (předseda vlády)
V případech živelných pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost.
Celý stát, Omezené území státu
Nejdéle 30 dnů
Stav nebezpečí Zákon č.240/2000 Sb. O krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění zákona č.320/2002 Sb. Hejtman kraje, primátor hl.m.Prahy
Jsou-li v případě živelní pohromy, ekologické nebo průmyslové havárie, nehody nebo jiného nebezpečí ohroženy životy, zdraví, majetek, životní prostředí, pokud nedosahuje intenzita ohrožení značného rozsahu a není možné odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadů, orgánů krajů a obcí, složek integrovaného záchranného systému nebo subjektů kritické infrastruktury.
Celý kraj, část kraje Nejvýše 30 dnů (prodloužení se souhlasem vlády)

 

 

 

vytisknout  e-mailem