HZS Olomouckého kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Havarijní plánování

 1. Havarijní plánování
 2. Dokumentace

Havarijní plánování:

 • je komplex opatření, vytvářející  havarijní připravenost regionu (oblasti, okresu, obce) nebo subjektu k řešení mimořádných událostí ( dále jen „MU“, vzniklých v důsledku technických a technologických havárií, ale i v důsledku  působení přírodních živlů a následnému vzniku těchto havárií
  • havarijní připraveností se rozumí příprava opatření na odvrácení dopadů havárií nebo alespoň na jejich zmírnění ( zahrnuje zpracování scénářů možných závažných havárií, odezvy na možné závažné havárie, řízení odezvy na možné závažné havárie, přípravu prostředků  a pomůcek nutných pro odezvu na závažné havárie ) 
 • je soubor činností, postupů a vazeb uskutečňovanými: 
  • ministerstvy a jinými správními úřady 
  • dotčenými právnickými nebo podnikajícími fyzickými osobami k plánování opatření na provádění záchranných a likvidačních prací při vzniku MU, a to vždy s  použitím dosažitelných sil a prostředků 
 • jeho cílem je:
  • zvýšit uvědomění si možných rizik a provedení jejich analýzy ( analýza rizik )
  • minimalizovat škodlivé účinky MU na životy a zdraví osob, životní  prostředí, hospodářská zvířata, majetkové a kulturní hodnoty,
  • stanovit opatření k odvrácení nebo omezení účinků MU a způsob odstranění následků
 • je plánovacími vazbami součástí krizového plánování
 • místo a úloha havarijního plánování v návaznosti na vývoj MU je uvedena na obrázku

Výsledkem havarijního plánování jsou havarijní plány, které lze rozdělit mimo jiné na:

 • havarijní plány objektové, např.:
  • vnitřní havarijní plány,
  • havarijní plány vodního hospodářství a ochrany vod před závadnými látkami,
  • havarijní plány ochrany ovzduší pro případy poruch a nehod u technických zařízení,
  • havarijní plány k předcházení vzniku a k řešení stavů nouze v energetickém sektoru.
 • havarijní plány územní, které jsou přílohou krizového plánu kraje:
  • havarijní plán kraje,
  • vnější havarijní plány

vývoj MÚvývoj MÚ

V případě, že rozsah MU je takového rozsahu a záchranné a likvidační práce je třeba koordinovat na strategické úrovni, je vyhlašován zvláštní stupeň poplachu územně příslušného poplachového plánu ( MU přerůstá do krizové situace ) a může být příslušným orgánem krizového řízení vyhlášen krizový stav.
V případě vyhlášení krizového stavu je krizová situace řešena v režimu krizového řízení s využitím předem zpracovaných krizových plánů.
 

vytisknout  e-mailem