HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ
 
 • (1)     Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ukládá HZS MSK jako povinnému subjektu povinnost poskytovat informace dle tohoto zákona.

 

 
 • (2)     HZS MSK je v souvislosti s poskytováním informací oprávněn žádat úhradu ve výši,
  která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. HZS MSK je dále oprávněn vyžádat si i úhradu
  za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.  

 

 
 • (3)     Na základě výše uvedeného se stanoví následující výše úhrad za poskytování informací:

 

 
Náklady na pořízení kopií:
 • a)         za pořízení jednostranné kopie formátu A4 – 1,50 Kč;
 • b)        za pořízení oboustranné kopie formátu A4 – 2,60 Kč;

 • c)         výše úhrady za pořízení jednostranné nebo oboustranné kopie jiného formátu než formátu A4 se stanoví jako poměrný násobek sazby, byť i částečně zaplněné, formátu A4;

 • d)        pokud je požadovaná informace obsažena v publikaci nebo tiskovině vydávané Hasičským záchranným sborem České republiky, hradí se náklady ve výši ceny příslušného výtisku, pokud se informace poskytuje formou prodeje tohoto výtisku.

 

 
Náklady na opatření technických nosičů dat:
 • a)      za 1 ks CD, pokud tuto formu vyžaduje žadatel – 6 Kč;
 • b)      za 1 ks DVD (4,7 GB), pokud tuto formu vyžaduje žadatel – 8 Kč;

 • c)      v případě použití jiného technického nosiče dat se náklady stanoví ve výši pořizovací ceny požadovaného technického nosiče dat.

 

 
Náklady na odeslání informace žadateli:
 • -          náklady za použitou nebo požadovanou poštovní službu se hradí ve výši skutečných nákladů.

 

 
Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací:
 • -          pokud je poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informace činí náklady za každou celou 1 hodinu mimořádně rozsáhlého vyhledávání – 251 Kč.

 

 
 
 

vytisknout  e-mailem