HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ

Určení služebního orgánu a služebního útvaru
ve věcech nemocenského pojištění
 
Služební orgán
    
V souladu s ustanovením čl. 2 nařízení Ministerstva vnitra č. 72/2008, o provádění nemocenského pojištění příslušníků Policie České republiky a Hasičského záchranného sboru České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení č. 72/2008“), plní funkci správního orgánu ve věcech nemocenského pojištění níže uvedené pracoviště (služební orgán I. stupně):
 
Pracoviště služebního orgánu
 
kancelář ředitele Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje
sídlem ul. Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh
 
Zaměstnanci služebního orgánu, kteří rozhodují ve věcech nemocenského pojištění příslušníků
 
plk. Mgr. Radka Damková, MPA
tel.: 950 730 375
e-mail: radka.damkova@hzsmsk.cz
 
plk. Mgr. Vladislava Esenaljevová
tel.:950 730 338
e-mail: vladislava.esenaljevova@hzsmsk.cz
 
 
Služební útvar
 
Podle čl. 3 nařízení č. 72/2008 je služebním útvarem organizační část bezpečnostního sboru, která příslušníkům vyplácí služební příjem:
 
Pracoviště služebního útvaru
 
oddělení personální a PaM Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje
sídlem ul. Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh
 
Zaměstnanci služebního útvaru
 
mjr. Mgr. Lenka Kašová
tel.: 950 730 306
e-mail: lenka.kasova@hzsmsk.cz
 
Bc. Lenka Maierová
tel.: 950 730 406
e-mail: lenka.maierova@hzsmsk.cz
 
Bc. Renata Starečková
tel.:950 730 307
e-mail: renata.stareckova@hzsmsk.cz
 
Bc. Vladimíra Šťastná
tel.: 950 730 403
e-mail: vladimira.stastna@hzsmsk.cz
 
Ing. Dagmar Urbanová
tel.: 950 730 404
e-mail: dagmar.urbanova@hzsmsk.cz
 
Zaměstnanci, kteří vystupují jménem služebního útvaru
 
mjr. Mgr. Lenka Kašová
vedoucí oddělení personálního a PaM
tel.: 950 730 306
e-mail: lenka.kasova@hzsmsk.cz,
     
Bc. Lenka Maierová
zástupce vedoucí oddělení personálního a PaM
tel.: 950 730 406
e-mail: lenka.maierova@hzsmsk.cz
 
 
Úřední hodiny orgánu nemocenského pojištění
(dle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění,
ve znění pozdějších předpisů)
  Kancelář ředitele Hasičského záchranného sboru
Moravskoslezského kraje
Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Jih
pondělí, středa
8:00-11:00 a 13:00-15:00
Možnost odevzdat podání, případně učinit podání ústně do protokolu, nahlížet do spisu nebo požádat o podání informace ve věcech pojištění.
Možnosti podání
V souladu s ustanovením § 37 odst. 1 správního řádu je podání úkonem směřujícím vůči Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje. Podání se posuzuje podle svého skutečného obsahu a bez ohledu na to, jak je označeno. Dle § 37 odst. 4 správního řádu je možno podání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem (zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů /zákon o elektronickém podpisu/, ve znění pozdějších předpisů). Za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem uvedeným ve větě první, je možno je učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití uznávaného elektronického podpisu.
Forma technického nosiče: paměťové médium CD, DVD
Technické parametry přijímaných datových zpráv:
Datové zprávy jsou přijímany ve formátech: Microsoft Word, Microsoft Excel, Adobe Acrobat, prostý text (txt, rtf), obrázky formátu JPG, maximální velikost přijímané datové zprávy je 10 MB.

Elektronická podatelna:
E-mail podatelny: podatelna@hzsmsk.cz
 
 
 
 

vytisknout  e-mailem