HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ

Určení služebního orgánu a služebního útvaru
ve věcech nemocenského pojištění

I.         Služební orgán

V souladu s ustanovením čl. 2 nařízení Ministerstva vnitra č. 72/2008, o provádění nemocenského pojištění příslušníků Policie České republiky a Hasičského záchranného sboru České republiky,
ve znění nařízení Ministerstva vnitra č. 15/2014 (dále jen „nařízení č. 72/2008“), plní funkci správního orgánu ve věcech nemocenského pojištění níže uvedené pracoviště (služební orgán I. stupně):

Pracoviště služebního orgánu

kancelář ředitele Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje

sídlem Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh

Zaměstnanci služebního orgánu, kteří rozhodují ve věcech nemocenského pojištění příslušníků

plk. Mgr. Radka Damková, MPA

tel.: 950 730 375

e-mail: radka.damkova@hzsmsk.cz

plk. Mgr. Ivana Drbohlavová

tel.: 950 730 317

e-mail: ivana.drbohlavova@hzsmsk.cz

II.        Služební útvar

Podle čl. 3 nařízení č. 72/2008 je služebním útvarem organizační část bezpečnostního sboru, která příslušníkům vyplácí služební příjem:

Pracoviště služebního útvaru

oddělení personální a PaM Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje

sídlem ul. Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh

Zaměstnanci služebního útvaru

plk. Mgr. Lenka Kašová

tel.: 950 730 306

e-mail:  lenka.kasova@hzsmsk.cz

Bc. Lenka Štorkán Maierová

tel.: 950 730 406

e-mail: lenka.maierova@hzsmsk.cz

Bc. Renáta Starečková

tel.:950 730 307
e-mail:  renata.stareckova@hzsmsk.cz

Bc. Vladimíra Šťastná

tel.: 950 730 403

e-mail: vladimira.stastna@hzsmsk.cz

Ing. Dagmar Urbanová

tel.: 950 730 404

e-mail: dagmar.urbanova@hzsmsk.cz

Zaměstnanci, kteří vystupují jménem služebního útvaru

plk. Mgr. Lenka Kašová

vedoucí oddělení personálního a PaM

tel.: 950 730 306

e-mail: lenka.kasova@hzsmsk.cz,     

Bc. Lenka Štorkán Maierová

zástupce vedoucí oddělení personálního a PaM

tel.: 950 730 406

e-mail: lenka.maierova@hzsmsk.cz

Úřední hodiny orgánu nemocenského pojištění

dle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů

  Kancelář ředitele
Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje

Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh

pondělí, středa

8:00-11:00 a 13:00-15:00

Možnost odevzdat podání, případně učinit podání ústně do protokolu,

nahlížet do spisu nebo požádat o podání informace ve věcech pojištění

Možnosti podání

V souladu s ustanovením § 37 odst. 1 správního řádu je podání úkonem směřujícím vůči Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje. Podání se posuzuje podle svého skutečného obsahu
a bez ohledu na to, jak je označeno. Dle § 37 odst. 4 správního řádu je možno podání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě (zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění zákona č. 183/2017 Sb.). Za podmínky,
že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem uvedeným ve větě první, je možno je učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití podpisu.

Forma technického nosiče: paměťové médium CD, DVD, USB flash disk

Technické parametry přijímaných datových zpráv:

Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: Microsoft Word, Microsoft Excel, Adobe Acrobat, prostý text (txt, rtf), obrázky formátu JPG, maximální velikost přijímané datové zprávy je 20 MB.

Elektronická podatelna:

E-mail podatelny: podatelna@hzsmsk.cz

vytisknout  e-mailem