Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Kurzy pro učitele

Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) připravuje na II. pololetí školního roku 2013/2014 (03 – 05/2014) vzdělávací program na objednávku pro Váš pedagogický sbor na téma – „Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí – výuka ve školách“. Tento vzdělávací program, na kterém se podílejí odborní pracovníci Hasičského záchranného sboru ČR. Program bude probíhat v Královéhradeckém, Libereckém, Olomouckém a Ústeckém kraji a v hl. m. Praha.
Důraz bude kladen na důležité informace o tom, jak se zachovat, na co nezapomenout a kde najít pomoc při mimořádných událostech týkajících se daného regionu a také na výuku dané problematiky přímo ve škole.
Anotace vzdělávacího programu:
Seznámení účastníků s problematikou ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí (dále jen „OČMU“) a s úpravami v nově platném (účinnost září 2013) Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání (dále jen „RVP ZV“). Obsah a rozsah problematiky OČMU je podrobně v tomto dokumentu. Seznámení s dostupnými zdroji, odkazy, včetně představení metodické příručky k výuce problematiky OČMU, kde je podrobně popsáno učivo, výstupy i testové otázky po jednotlivých ročnících, a práce s ní. Současně budou představeny dostupné pomůcky k výuce, včetně konkrétní ukázky práce s nimi. Program bude obsahovat i odkazy na příklady dobré praxe a účastníci budou seznámeni s informacemi, jak se zachovat při povodních, nebo jiné mimořádné události (např. chemická havárie), která nejvíce ohrožuje daný region.
Bližší informace o nabídce naleznete v programové nabídce NIDV.

Vzdělávací program HZS Libereckého kraje

V rámci vzdělávacího programu proběhl v pondělí 14. dubna 2014 v prostorách Národního institutu dalšího vzdělávání v Liberci vzdělávací kurz „Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí - výuka ve školách".Odborným garantem programu určeného pedagogům I. a II. stupně ZŠ, pedagogům speciálních škol, nižšího stupně gymnázií a pedagogům - metodikům prevence bylo oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení HZS Libereckého kraje. Více informací o celé akci, včetně fotografií naleznete v tomto odkaze - HZS Libereckého kraje - vzdělávací program pro učitele.

vytisknout  e-mailem