HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Krizový plán kraje

Krizový plán kraje je souhrnný plánovací dokument, kterým orgány krizového řízení plánují ve své věcné a územní působnosti opatření a postupy pro případ řešení krizové situace, která dosáhla takové úrovně, že k jejímu řešení je nezbytné použít mimořádná opatření. Je zpracováván, aktualizován a ověřován mimo období hrozby vzniku KS příslušnými orgány krizového řízení v rozsahu vycházejícím z jejich věcné působnosti. Náležitosti a způsob zpracování upravuje nařízení vlády č. 462/2000 Sb., ve znění nařízení vlády č. 36/2003 Sb. a č. 431/2010 Sb. v §§ 15, 15b a 16.  

Zpracovatelem krizového plánu kraje je hasičský záchranný sbor kraje. Zpracovatelem krizového plánu obce s rozšířenou působností je rovněž hasičský záchranný sbor kraje. Náležitosti upravuje nařízení vlády č. 462/2000 Sb., ve znění nařízení vlády č. 36/2003 Sb. a nařízení vlády 431/2010 Sb.  v § 15, 15c a 16.
Návaznost na krizový plán kraje mají plány krizové připravenosti. Ty na výzvu orgánu krizového řízení zpracovávají právnické nebo podnikající fyzické osoby a územní správní úřady, které zajišťují plnění opatření vyplývající z krizového plánu.
Náležitosti a způsob zpracování upravuje nařízení vlády č. 462/2000 Sb., ve znění nařízení vlády č. 36/2003 Sb. a nařízení vlády č. 431/2010 Sb. v § 17 a 18.
Dalším typem plánu je plán krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury.

 

 

Obsah  a rozsah Krizového plánu Moravskoslezského kraje
 
Obsah  a rozsah Krizového plánu Moravskoslezského kraje komprimuje Krizový  plán Moravskoslezského kraje informační leták. (viz níže)
Má podobu dvoustránkové informační a vzdělávací publikace určené k rozšiřování poznatků o krizovém a havarijním plánování v Moravskoslezském kraji a k podpoře orientace ve složité skladbě krizového plánu.
Informační leták je určen především orgánům krizového řízení na stupni kraje a obcí, funkcionářům zastupitelstev, pracovníkům správní exekutivy jednotlivých odborů krajského úřadu, magistrátů, městských a obecních úřadů, pracovníkům v krizových štábech všech stupňů, složkám IZS, právnických osobám a také studentům s oborovým zaměřením na krizové řízení, ochranu obyvatelstva a související odbornosti.

vytisknout  e-mailem