HZS hlavního města Prahy  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Prevence závažných havárií

Na základě zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů v platném znění, Hasičský záchranný sbor kraje zajišťuje přípravu na mimořádné události, provádění záchranných a likvidačních prací a ochranu obyvatelstva. Mj. shromažďuje a používá údaje pro zpracování vnějších havarijních plánů a havarijního plánu. HZS kraje je tedy zpracovatelem Havarijního plánu a vnějších havarijních plánů (blíže viz vyhláška 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému). Na území hl. m. Prahy jsou zpracovány a schváleny dva vnější havarijní plány pro příslušné objekty provozovatelů zařazených do skupiny B podle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií.

Smyslem vnějšího havarijního plánu je specifikace rizik ohrožujících území v zóně havarijního plánování, získávání informací od právnických a podnikajících fyzických osob a od dotčených správních úřadů týkajících se rizik, zajištění podkladů od jednotlivých složek integrovaného záchranného systému a stanovení opatření k ochraně obyvatelstva v území definovaném stanovenou zónou havarijního plánování.

Vnější havarijní plán obsahuje plánování a řízení postupu integrovaného záchranného systému a je závazným dokumentem pro všechny obce, správní úřady a fyzické i právnické osoby nacházející se v zóně havarijního plánování nebo jejím okolí.

vytisknout  e-mailem