HZS Jihomoravského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Jednotky a plošné pokrytí Jihomoravského kraje

Jednotka hasičského záchranného sboru kraje
Povodeň

Službu v jednotce hasičského záchranného sboru kraje (dále jen "HZS kraje") vykonávají příslušníci HZS kraje (dále jen "příslušníci"), jejichž pracovně právní vztah se řídí zákonem č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů s odchylkami uvedenými v zákoně č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky. Příslušníci mohou mít dobu služby rozvrženu rovnoměrně (tzv. "denní směna", která má týdenní pracovní dobu 40 hodin) nebo nerovnoměrně (tzv. "směna").
Nerovnoměrně rozvržená doba služby příslušníků je organizována na 3 směny, které jsou označovány A, B, C. Směna zabezpečuje nepřetržitou připravenost jednotky HZS kraje po dobu 24 hodin. Příslušníci tedy pracují v cyklu 24 hodin směna - 48 hodin mezisměnové volno. Střídání směn probíhá v 7.00 h. ráno. Směna se dělí na 16 hodin výkonu služby a 8 hodin nařízené pohotovosti v místě výkonu služby, přičemž do nařízené pohotovosti se započítávají přestávky na jídlo a oddech.
Ve směně vykonávají službu příslušníci předurčení pro vlastní zásahovou činnost (tzv. "výjezdoví hasiči"), příslušníci předurčení pro obsluhu operačních a informačních středisek a příslušníci zařazení v záloze směny, kteří zabezpečují chod jednotky a činnost podpůrných speciálních služeb. Příslušníci předurčení pro zásahovou činnost a příslušníci zařazení v záloze směny jsou organizováni do družstev, resp. skupin. Základní počet příslušníků ve směně, bez příslušníků předurčených pro operační a informační střediska, je uveden v tabulce č. 3.
Tabulka č.3 - Základní a minimální počet příslušníků ve směně
Typ stanice C1 C2 C3 P0 P1 P2 P3 P4
Počet organizovaných výjezdů k zásahu k zabezpečení plošného pokrytí 2 2 3 1 1 1 1 2
Základní početní stav příslušníků ve třech směnách 36 45 63 9 15 24 33 42
Základní početní stav příslušníků v jedné směně 1) 12 15 21 3 5 8 11 14
Minimální početní stav příslušníků v jedné směně 8 10 14 2 4 5 7 9
I. Funkční složení směny
Velící důstojník směny - - 1 - - - - -
Velitel čety 1 1 1 - - - 1 1
Velitel družstva 2 2 3 1 1 1 1 2
Hasič 2 3 5 - 1 2 3 4
Strojník 4 5 7 2 2 3 4 4
Hasič - technik 3 4 4 - 1 2 2 3
1) Základní početní stav příslušníků v jedné směně na stanici hasičského záchranného sboru kraje uvedený v tabulce se zvyšuje
  1. u stanice, která je předurčena pro systém záchranných prací při dopravních nehodách na dálnicích, silnicích pro motorová vozidla a vybraných silnicích I. třídy, o dva příslušníky ve směně,
  2. u stanice, která je předurčena jako opěrná pro likvidaci havárií nebezpečných látek o tři příslušníky ve směně,
  3. u stanice umístěné v obci s počtem obyvatel do 350 tisíc až jedenapůlkrát, pokud je to odůvodněno dokumentací zdolávání požárů objektů, jejichž ochranu před požáry a mimořádnými událostmi jednotka zabezpečuje nebo potřebami operačního řízení, nebo potřebami obsluhy speciální požární techniky,
  4. u stanice umístěné v obci s počtem obyvatel nad 350 tisíc až dvakrát, pokud je to odůvodněno dokumentací zdolávání požárů objektů, jejichž ochranu před požáry a mimořádnými událostmi jednotka zabezpečuje nebo potřebami operačního řízení, nebo potřebami obsluhy speciální požární techniky.
Pozn.: Typ stanice se odvozuje od počtu obyvatel v dané obci.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce

Službu v jednotce sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen "SDH obce") vykonávají členové, zpravidla na základě dobrovolnosti. Vlastní výkon služby se zpravidla omezuje na činnost při provádění záchranných a likvidačních prací.
Zvláštní význam mají jednotky SDH obcí zařazené do kategorie JPO II. U těchto jednotek se předpokládá postupná poloprofesionalizace jejich členů. K zajištění včasného výjezdu jednotky, s ohledem na časové limity pro dojezd jednotky na místo zásahu, se předpokládá, že nejméně 12 jejich členů bude střídavě určováno do pohotovosti v místě bydliště za odměnu. Tito členové budou v pracovně právním vztahu k obci, resp. HZS kraje, a jejich pracovně právní vztah se bude řídit zákonem č. 65/1965 Sb., zákoníkem práce, ve znění pozdějších předpisů.
Výkon služby je organizován na 3 směny označované jako A, B, C o minimálním stavu 4 členů na směnu - velitele, strojníka a dvou hasičů. Směny se zpravidla střídají buď pravidelně po dnech nebo v týdenním režimu výkonu služby na stanici jednotky a v nařízené pohotovosti v místě bydliště. Z celkové měsíční doby práce, sjednané na základě pracovního poměru, resp. dohody o pracovní činnosti, musí být minimálně 5 hodin čerpáno v souvislé době výkonu služby na stanici jednotky při údržbě techniky a věcných prostředků nebo při odborné přípravě v obě zařazení do výjezdu jednotky.

vytisknout  e-mailem