HZS Olomouckého kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Evropský den linky 112

Stalo se již tradicí, že si Evropané každoročně 11. února připomínají Evropský den linky 112 (11.2.) Prostřednictvím tohoto jednotného evropského čísla tísňového volání se lidé v nouzi mohou dovolat pomoci záchranářů, a to ve všech státech Evropské unie. 

Asociace evropského čísla tísňového volání (EENA – European Emergency Number Association) svým členům letos doporučila, aby se při propagaci tísňové linky 112 zaměřili na studenty, kteří cestují v rámci studijního programu Erasmus po státech Evropy.

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje navázal proto v této souvislosti spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci. Ta v 6. týdnu roku 2016 pořádá „Orientation week“ pro nově nastupující studenty, kteří na univerzitě budou studovat v rámci studijního programu Erasmus.

Dne 11. 2. 2016 od 15:00 hodin proběhne na Cyrilometodějské fakultě krátká přednáška pro studenty o evropském čísle tísňového volání 112. Studenti získají informaci o tom, kdy volat na tísňovou linku, jak postupovat a jak se chovat, když na linku zavolají. Získají také informaci o tom, že na operačním středisku hasičů, které se o provoz linky 112 stará, přijímají tísňová volání 24 hodin denně, 7 dní v týdnu cizojazyčně hovořící operátoři, kteří jsou nejen studentům připraveni pomoci při jakékoli mimořádné události.

Aby ani občané České republiky nepřišli letos zkrátka, připojí se Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje k soutěži, kterou každý rok v rámci projektu „Dávají za nás ruku do ohně“ organizuje ke Dni 112 MV-generální ředitelství HZS ČR.

Historie linky 112

O zavedení jednotného evropského čísla tísňového volání 112 ve všech členských státech EU rozhodla již v roce 1991 Rada Evropských společenství. Počátky projektu tísňové linky 112 v ČR sahají až do roku 1996. K 1. lednu 2003 pak bylo číslo 112 zprovozněno ve všech telefonních sítích na území ČR a používá se souběžně se současnými národními linkami tísňového volání 150 - hasiči, 155 – zdravotnická záchranná služba a 158 - policie. V roce 2005 pak bylo dokončeno budování telefonních center linky 112. Od tohoto roku funguje v každém ze 14 krajů telefonní centrum obsluhující linku 112, jejímž provozovatelem je Hasičský záchranný sbor ČR.

Současnost

Telefonní centra tísňového volání jsou vzájemně zastupitelná, tj. v případě přetížení nebo výpadku centra v jednom kraji jsou hovory na linku 112 automaticky přesměrovány na další telefonní centra tísňového volání 112, aniž by to volající poznal na rychlosti nebo kvalitě odbavení. Je zde tak garance, že se občan vždy dovolá na tísňovou linku.

Technologie telefonních center tísňového volání 112 také propojuje základní složky integrovaného záchranného systému: Hasičský záchranný sbor ČR, Policii ČR a zdravotnickou záchrannou službu. To umožňuje rychlé vyhodnocení vzniklé situace a okamžitou reakci záchranných složek.

Na tísňovou linku 112 se lze jako na jedinou dovolat v případě, že na místě je signál alespoň jednoho mobilního operátora, bez SIM karty a bez kreditu.

Technologie linky 112 fungující v ČR je na špičkové evropské úrovni a obsluhují ji důkladně vyškolení operátoři. Ti mohou mimo jiné identifikovat adresu volajícího z pevné sítě, automaticky určit přibližnou polohu mobilního telefonu při tísňovém volání, využít pravidelně aktualizované elektronické mapové podklady apod.

Operátoři linky 112 jsou schopni odbavovat tísňové hovory nejen v češtině, ale také v angličtině a němčině, v případě potřeby mají k dispozici softwarovou podporu i v dalších světových jazycích.

Linka 112 v ČR

Česká republika má jednu z nejvyspělejších linek 112 v Evropě a v roce 2009 byla v Bruselu oceněna od Asociace evropského čísla tísňového volání (EENA) za progresivní systémové a technologické řešení Telefonních center tísňového volání 112, které v tuzemsku provozuje Hasičský záchranný sbor České republiky.

Za loňský rok operátoři linky 112 odbavili v celé České republice 3 255 057 hovorů. V Olomouckém kraji je tísňová linka 112 směrována na Krajské operační a informační středisko HZS Olomouckého kraje v Olomouci.

V roce 2015 operátoři HZS Olomouckého kraje odbavili celkem

  • 179 202 tísňových volání, z toho

    • 153 251 tísňových volání na linku 112 a
    • 25 951 na národní linku tísňového volání 150.

Linka 112 v Evropské unii

Jednotné evropské číslo tísňového volání 112 v současnosti slouží nejen téměř půl miliardě občanů všech 28 členských států EU, ale je také zavedeno v Lichtenštejnsku, Norsku, Švýcarsku, Turecku a na Islandu.

Smyslem zřízení jednotného čísla tísňového volání v rámci celé EU bylo poskytnout občanům členských států EU možnost obrátit se v nouzi na záchranné složky (policie, hasiči, zdravotnická služba), a to na stejné číslo v rámci celé EU, zdarma a z jakéhokoliv telefonního přístroje. Lidé se totiž v rámci Evropy stále častěji pohybují (ať již služebně či soukromě) a mohli by mít problém pamatovat si různá čísla národních tísňových linek, zejména ve stresových situacích.

To, že linka 112 opravdu pomáhá, svědčí i dva zajímavé případy HZS Olomouckého kraje z roku 2014.

Státní hranicí pomoc nekončí

Dne 27. září 2014 v 19 hodin na tísňovou linku Telefonního centra tísňového volání 112 v Olomouci volala žena, která žádala pomoc pro svou sestru nacházející se na rychlostní komunikaci A4 v Polsku na blíže neupřesněném místě mezi městy Vroclav a Grodkov. Žena operátorce sdělila, že její sestra a pětiletý syn měli nehodu s osobním vozidlem na uvedené rychlostní komunikaci. Je v šoku, není schopna říct, zda je zraněná, neumí konkrétněji popsat a upřesnit místo nehody. Jediné, co zvládá v tomto stavu rozrušení provést, je zavolat své sestře.

Operátorka po převzetí všech poskytnutých informací o situaci na místě přidržela hovor na lince a ihned kontaktovala operačního důstojníka krajského operačního a informačního střediska HZS (dále jen KOPIS) a po dohodě o dalším postupu řešení vytvořila konferenční hovor s oznamovatelkou a polským pracovištěm Krajského střediska koordinace záchranných činností Státní požární služby ve Vroclavi („Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu“). Protože k události mohlo dojít kdekoliv na úseku rychlostní komunikace v délce 62 kilometrů mezi Vroclaví a Grodkovem, operační důstojník KOPIS rozhodl zapojit do řešení této situace současně kolegy z Vroclavi i záchrannou složku Krajské velitelství Státní požární služby v Opoli („Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Opolu“).

Se záchranáři z Opole je KOPIS v pravidelném kontaktu, a to v rámci mezinárodní dohody o přeshraniční spolupráci.

Souběžně ve dvou liniích tak probíhalo upřesňování informací z místa nehody. Po mnoha minutách usilovné komunikace prostřednictvím společných telefonních hovorů mezi KOPIS, TCTV112, kolegy z Vroclavi i Opole, a to v angličtině, polštině a češtině, záchranáři na polské straně dokázali brzy nalézt ženu se synem i s havarovaným vozidlem.

Pomoc řidiči ve Velké Británii

V nočních hodinách 9. listopadu 2014 přijala tísňová linka 112 na Krajském operačním a informačním středisku HZS Olomouckého kraje v Olomouci hovor od ženy, že její přítel, který je řidičem a právě projíždí Velkou Británií, má velké bolesti hlavy a ucha. Řidič však neměl potřebnou jazykovou vybavenost, a tak si nemohl sám zavolat první pomoc či ambulanci ve Spojeném království, ale zavolal své přítelkyni do České republiky, která kontaktovala tísňovou linku 112 s prosbou o pomoc. Události se chopil technik 112 a začal podnikat rázné kroky k co nejefektivnějšímu předání zprávy a zajištění přísunu požadované pomoci. Zpětným telefonátem českému řidiči se dozvěděl více potřebných informací, a to o konkrétní poloze a bolestech. Následnou kolektivní prací, jak Telefonního centra tísňového volání 112, tak operačního střediska, mapovou podporou a několika telefonáty na telefonní číslo tísňové linky 112 v Londýně, se technik spojil s operátorkou a zajistil potřebnou pomoc, které bylo úspěšně dosaženo, což se nám potvrdilo opětovným telefonátem řidičovy přítelkyně s velkými díky za povolání první pomoci ve Velké Británii. 

V dnešní době otevřených hranic a volného pohybu osob v rámci Evropské unie, celé Evropy i světa, nabývá tísňová linka 112 stále větší potřebnosti. Jednotlivé záchranné složky se v rámci vzájemné pomoci prostřednictvím mezinárodních dohod operativně a rychle informují. Na základě těchto informací o situaci pak složky řídí a koordinují záchranné a likvidační práce na vlastním území. Informace jako taková totiž nezná hranice.

Proto se stává, že jednotky záchranných složek v jedné zemi sice svou technikou „nepohnou koly“, ale jejich operační střediska usilovně pracují.

Autor:

por. Bc. Ing. Vladimíra Hacsiková
mluvčí HZS Olomouckého kraje
tel: 950 770 039 (linka tiskový mluvčí)
tel: 950 770 207
mobil: 725 490 377
e-mail: mluvci(zavinac)hzsol.cz

Odkazy do noveho okna

112_komiks

112_komiks 

Detailní náhled

112_logo

112_logo 

Detailní náhled

den 112_foto

den 112_foto 

Detailní náhled

den 112_foto1

den 112_foto1 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem