Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Technika pro zvýšení kvality řešení mimořádných událostí 2012 - 2014

Integrovaný operační program přispívá ke zvýšení akceschopnosti a kvality řešení mimořádných událostí v České republice. V rámci oblasti intervence 3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik Integrovaného operačního programu bylo v letech 2012 až 2014 realizováno celkem 28 projektů spočívajících v pořízení techniky a technologií pro Hasičský záchranný sbor České republiky, s cílem zvýšit akceschopnost, mobilitu a efektivitu jeho působení. Hlavním dopadem realizace projektů je zkvalitnění veřejné služby poskytované Hasičským záchranným sborem České republiky pro občany. 

 Napsali o nás      
Jedná se o projekty operace Zvýšení akceschopnosti Hasičského záchranného sboru České republiky pro záchranné a likvidační práce při živelních pohromách (ve zkratce „Živelní pohroma“) a o projekty operace Pořízení moderní techniky a technologií Hasičského záchranného sboru pro zvýšení kvality řešení mimořádných událostí (ve zkratce „Zvýšení kvality“).
Aktuální stav projektů
K 28. únoru 2014 byla ukončena realizační fáze projektů operací Živelní pohroma a Zvýšení kvality.
Tiskové zprávy z předání techniky jsou k dispozici na:

Napsali o nás:

vytisknout  e-mailem