HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace pro obyvatelstvo v zónách havarijního plánování

Informace určená veřejnosti v zónách havarijního plánování je zpracována v souladu s vyhláškou č. 256/2006 Sb., o podrobnostech systému prevence závažných havárií. Hlavním cílem je poskytnout ohroženému obyvatelstvu informace o poteciálním ohrožení, způsobech varování a žádoucím chování obyvatelstva v případě vzniku závažné havárie. 

Informace pro obyvatelstvo v zóně havarijního plánování v MSK:

Ochrana obyvatelstva v zónách havarijního plánování je zajištěna především plánem varování obyvatelstva a plánem ochrany osob. Plán varování obyvatelstva řeší způsoby varování obyvatelstva, včetně popisu žádoucího chování obyvatelstva po varování, způsoby předání informací o žádoucím chování občanů v případě havárie a o ukončení havárie, odpovědnosti za varování. Plán ochrany osob zahrnuje oblasti individuální ochrany, ukrytí a evakuace obyvatelstva. Ochrana obyvatelstva při těchto haváriích je zaměřena na možnosti improvizovaného ukrytí obyvatelstva v budovách s využitím prostředků individuální improvizované ochrany. Stručné zásady jak se v případě průmyslové havárie chovat získá obyvatelstvo v průběhu havárie především ze sdělovacích prostředků, případně dalšími způsoby (např. VRZ na vozidlech příslušníku Policie ČR a Městské policie).

Žádoucí chování obyvatelstva

vytisknout  e-mailem