HZS Plzeňského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Evakuace obyvatelstva

 • Plánovaná evakuace v Plzeňském kraji
 • Obecné zásady evakuace obyvatelstva
 • Evakuační zavazadlo
 • Zásady opuštění domu a bytu při evakuaci

Plánovaná evakuace v Plzeňském kraji

Evakuace se plánuje pro řešení událostí, které vyžadují vyhlášení 3. nebo zvláštního stupně poplachu. Jedná se o mimořádnou událost, při níž je ohroženo více než 100 osob.

V Plzeňském kraji se evakuace předem plánuje pro případy zvláštních povodní pod vodními díly Nýrsko, Lučina, Hracholusky, Žlutice, Velký Bolevecký rybník, Borecký rybník, rybníky Strašil a Hvižďalka.
Obce a osady, v jejichž katastrech jsou naplánovány evakuační prostory, a místa, kde by byla aktivována evakuační střediska, jsou uvedeny v následující tabulce.

pro území obec, osada evakuační středisko
pod vodním dílem Nýrsko Stará Lhota
Milence
Dešenice, základní škola
Nýrsko - levý břeh
Bystřice
Nýrsko, bývalá kasárna PS
Nýrsko - pravý břeh Nýrsko, restaurace „Pod mezí" u nádraží
Janovice n. Úhlavou
Dubová Lhota
Veselý
Dolní Lhota
Janovice nad Úhlavou, obecní úřad 
Horozno
Volenov
Poborovice
Bezděkov, obecní úřad
Kal
Beňovy
Tajanov
Klatovy - SZ okraj města a průmyslová zóna
Klatovy, základní škola Tolstého
Svrčovec
 
Svrčovec, kulturní dům
 
Dolany
Malechov
Výrov
Dolany, obecní úřad
Švihov - levý břeh Švihov, základní škola
Švihov - pravý břeh Švihov-Kamýk, kulturní dům
Jíno  Kaliště, kulturní dům
Červené Poříčí Červené Pořící, kulturní dům
Borovy Borovy, kulturní dům
Nezdice Nezdice, obecní úřad
Lužany Lužany, obecní úřad 
Příchovice Příchovice, kulturní dům 
Přeštice Přeštice, kulturní zařízení 
Dolní Lukavice
Tišice
Dolní Lukavice, sokolovna
Snopoušovy Snopoušovy, restaurace 
Předenice Předenice, obecní úřad 
Čižice Čižice, obecní úřad 
Štěnovice Štěnovice, základní škola 
Plzeň 3 - Radobyčice Plzeň 3 - Radobyčice, sokolovna 
Plzeň 2 - Hradiště Plzeň, Na Rychtě 17, hasičská zbrojnice
pro území obec, osada evakuační středisko
pod vodními díly Hracholusky a Nýrsko
 
Plzeň 3 - Doudlevce Plzeň, Mostní ulice, hasičská zbrojnice 
Plzeň 2 - centrum Plzeň, Mikulášské nám. 23, gymnázium 
Plzeň 3 - Spartak Plzeň, Kopeckého sady 10, konzervatoř 
Plzeň 1 - Roudná Plzeň, Malická 1, 17.základní škola 
pod vodním dílem Lučina
 
Světce Světce, střední průmyslová škola 
Tachov
Tachov-Oldřichov
Tachov, Parkhotel 
Svojšín
Milíkov
Stříbro
Stříbro, kulturní dům 
pod vodním dílem Hracholusky Bdeněves Kozolupy, železniční stanice 
Kozolupy Kozolupy, základní škola 
Město Touškov Město Touškov, základní škola 
Malesice Malesice, úřad městského obvodu 
Radčice Radčice, sokolovna 
Křimice Křimice, střední průmyslová škola 
pod vodním dílem Žlutice Plasy
Plasy-Nebřeziny
Plasy, základní škola 
pod vodním dílem Klabava
 
Dýšina-Nová Huť
Dýšina-Horomyslyce
Dýšina, obecní úřad
Chrást Chrást, obecní úřad
Klabava Klabava, obecní úřad
Litohlavy, obcní úřad (při rozsáhlé evakuaci)
pro území obec, osada evakuační středisko
pod Boleveckým rybníkem Plzeň 1 Plzeň, 17. základní škola, Malická
pod Boreckým rybníkem
 
Rokycany - Borek Holoubkov, hotel Bělohlávek
Rokycany Rokycany, městský úřad, budova Triana
pod rybníkem Hvížďalka Spálené Poříčí

Spálené Poříčí, základní škola

pod rybníkem Strašil Hradiště Hradiště, obecní úřad
Informace o stanovení hranic evakuačních prostorů v jednotlivých obcích a osadách, jež se kryjí se záplavovým územím, poskytuje občanům příslušný obecní úřad.

Po vyhlášení evakuace jsou všichni evakuovaní povinni bez otálení opustit svůj byt (dům) a dostavit se s evakuačními zavazadly do evakuačního střediska. Zde orgánům pro zajišťování průběhu evakuace oznámí, kam se samostatně evakuují, nebo zda požadují poskytnout náhradní nouzové ubytování. Vlastníkům osobního automobilu se doporučuje přijet k evakuačnímu středisku svým vozidlem, kterým pak budou dále pokračovat do místa náhradního ubytování.

Obecné zásady evakuace obyvatelstva

Evakuace je jedním ze základních prostředků ochrany obyvatelstva. Je souhrnem opatření zabezpečujících přemístění osob, hospodářského zvířectva a věcných prostředků v daném pořadí priorit z prostoru ohroženého mimořádnou událostí na jiné území, kde ohrožení neexistuje.

Evakuace se člení podle doby trvání na:

 • krátkodobou - doba trvání mimořádné události nebo jejich následků je do 24 hodin,
 • dlouhodobou - doba trvání je více jak 24 hodin,

velikosti evakuovaného prostoru na:

 • objektovou, kdy se evakuace dotýká jen jedna budova, jeden uzavřený komplex budov,
 • plošnou, kdy se stanovuje evakuační prostor, ze kterého se všichni obyvatelé evakuují,

rozsahu evakuačních opatření na:

 • evakuaci částečnou, kdy se uskutečňují jen některá opatření,
 • úplnou, kdy se plánují a uskutečňují všechna evakuační opatření.

 

Úplná plánovaná evakuace zahrnuje:

 • určení evakuačního prostoru
 • stanovení evakuačních tras
 • průchod evakuovaných osob evakuačními a přijímacími středisky
 • zajištění nouzového ubytování pro evakuované
 • nouzové přežití, pořádkové, dopravní, zdravotnické a mediální zabezpečení


Při krátkodobé a objektové evakuaci se zpravidla neorganizuje nouzové ubytování evakuovaných, ani jejich přeprava hromadnými dopravními prostředky. Opuštění evakuovaného prostoru se děje obvykle pěšky, nebo pomocí prostředků v místě dostupných. To se však netýká evakuace zdravotnického nebo sociálního zařízení, kam se pro přepravu nepohyblivých osob dopravní prostředky povolávají.

Evakuaci obyvatel má právo vyhlásit velitel zásahu IZS, starosta obce, nebo ji mohou vyhlásit orgány krizového řízení. V objektu, kde se shromažďuje větší počet osob, ve veřejných budovách při bezprostředním ohrožení lidí, mohou evakuaci vyhlásit též jejich provozovatelé či majitel.

Výzvy oprávněných orgánů k evakuaci je fyzická osoba povinna se podrobit. Povinnost může odmítnout, pokud by tím ohrozila život nebo zdraví vlastní nebo jiných osob.

Evakuační zavazadlo

Evakuační zavazadlo se připravuje pro případ opuštění bytu v důsledku vzniku mimořádné události, očekává-li se vyhlášení evakuace. Připravuje se pro každého příslušníka rodiny. Při jeho zabalení je nutno přihlédnout ke specifickým potřebám jeho uživatele; zvláštní pozornost je nutno věnovat přípravě zavazadla pro děti. 
 
Jako evakuační zavazadlo poslouží například cestovní taška, batoh nebo kufr. Zavazadlo je potřebné označit visačkou s jménem a adresou majitele. 
 

Evakuační zavazadlo má obsahovat: 
 • osobní doklady, peníze a platební karty, doklady od vozidel, pojistné smlouvy a jiné drobné cennosti,
 • léky a brýle, užíváte-li je,
 • náhradní prádlo, oděv, obuv, pláštěnku,
 • spací pytel nebo přikrývku,
 • pitnou vodu na dva dny,
 • základní trvanlivé potraviny nejméně na 24 hodin: nejlépe stravu v konzervách a dobře zabalený chléb,
 • předměty denní potřeby, jídelní misku, nůž, otvírák na konzervy, příbor,
 • ručník, toaletní a hygienické potřeby,
 • mobilní telefon s nabíječkou,
 • přenosnou svítilnu, nebo svíčky a zápalky,
 • psací potřeby, trhačku, sešit nebo volné papíry
 • knihy, pro ukrácení času karty, drobné společenské hry
 • pro děti drobné hračky, pexeso, omalovánky apod., malým dětem plyšovou hračku na spaní.


Pokud se bude jednat o evakuaci krátkodobou, vzít sebou pouze doklady, peníze a léky.

Zásady opuštění domu a bytu při evakuaci

Bezprostředně před a při opuštění bytu po vyhlášení evakuace je nutno provést tato opatření:

 • ověřit, že i sousedé jsou informováni o vyhlášení evakuace,
 • uhasit oheň v topidlech,
 • zhasnout světla, vypnout všechny elektrické spotřebiče kromě chladniček a mrazáků,
  uzavřít přívody plynu a vody do bytu a domu,
 • zabalit evakuační zavazadla,
 • malým dětem dát do kapsy lístek se jménem a adresou,
 • kočky a psy vzít s sebou; ostatní domácí zvířata ponechat doma, dát jim potravu a vodu na několik dní,
 • vzít si s sebou evakuační zavazadla, uzamknout vstupní dveře do bytu (do rodinného domu) a na ně dát lísteček s oznámením „EVAKUOVÁNO",
 • dostavit se do evakuačního střediska, majitelé osobních automobilů se svým vozidlem.

Je-li dostatek času (např. možnost vyhlášení evakuace byla předem avizovaná orgány veřejné správy) doporučujeme občanům uskutečnit tato předběžná opatření:

 • evakuovat mimo ohrožené území cenné předměty a zařízení, spotřební elektroniku, osobní počítače, předměty kulturní hodnoty jako obrazy, plastiky, starožitný nábytek apod.,
 • odvézt nebo zajistit proti zničení cenné a jedinečné dokumenty: vysvědčení, diplomy, rodinné fotografie, CD, DVD, smlouvy, cenné papíry, záruční listy, účetní záznamy, stavební dokumentaci, kroniky, archiválie, cenné knihy, atd.,
 • odvézt mimo ohrožené území pojízdnou techniku a stroje, jiná vozidla, které nebudou použita pro přepravu vlastní a rodinných příslušníků za evakuace,
 • přestěhovat z ohroženého území velké i drobné domácí zvířectvo a na místě nového ustájení  pro ně zajistit krmivo.

při povodních dále uskutečnit:

 • různé chemické prostředky, rozpouštědla, barvy, pohonné hmoty, olej apod. vynést ze sklepů a přízemních místností do vyšších pater; má se tím předejít zamoření vody nebezpečnými chemickými látkami,
 • na dvorech a zahradách odklidit nebo upevnit (přivázat) předměty, které plavou nebo by je mohla vzít voda,
 • z volného prostranství odstranit předměty, které mohou vytvářet umělé hráze valící se vodě a tím zhoršovat povodňovou situaci,
 • připravit si pytle s pískem a s nimi ucpat okenní otvory do sklepů a vstupních dveří do domu,
  utěsnit otvory u kanalizace a odpadů v přízemí a ve sklepech,
 • vytvořit hráz z pytlů s pískem kolem studně.

vytisknout  e-mailem