HZS Olomouckého kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Prostředky individuální ochrany

 • Improvizovaná ochrana
 • Legislativa

Improvizovaná ochrana

K bezprostřední ochraně před toxickými účinky nebezpečných látek se lze chránit improvizovanými prostředky pro ochranu dýchacích cest a povrchu těla.
Základním principem improvizované ochrany je využití vhodných oděvních součástí, které jsou k dispozici v každé domácnosti a pomocí kterých je možné chránit jak dýchací cesty, tak celý povrch těla. Při použití tohoto typu ochrany je třeba dbát následujících zásad:

 • celý povrch těla a hlavy musí být zakryt, žádné místo nesmí zůstat nepokryté
 • všechny ochranné prostředky je nutno co nejlépe utěsnit
 • k dosažení vyšších ochranných účinků kombinovat více ochranných prostředků nebo použít oděvu v několika vrstvách.

 
Ochrana hlavy
ochrana hlavyK ochraně hlavy se doporučuje použít čepice, šátky a šály, přes které je vhodné převléci kapuci, případně nasadit ochranné přilby (motocyklové, pracovní ochranné přilby, cyklistické, lyžařské atd.), které takto chrání i před padajícími předměty.
Ochraně obličeje a očí je nutno věnovat největší pozornost. Jedná se zde o kombinaci ochrany povrchu těla s ochranou dýchacích cest. Zvláštní pozornost je proto nutné věnovat ochraně úst a nosu, které jsou vstupní branou dýchacích cest. Nejvhodnějším způsobem je překrytí úst a nosu složeným kusem flanelové látky či froté ručníkem, mírně navlhčeným ve vodě či ve vodném roztoku sody nebo kyseliny citrónové (dle povahy škodliviny), a upevněným v zátylku převázaným šátkem či šálou.
K improvizované ochraně očí jsou nejvhodnějším prostředkem brýle uzavřeného typu (potápěčské, plavecké, lyžařské a motocyklové, u kterých je nutné přelepit větrací průduchy lepicí páskou). V případě, že nejsou takové brýle k dispozici, lze oči jednoduchým způsobem chránit přetažením průhledného igelitového sáčku přes hlavu a jeho stažením tkanicí či gumou v úrovni lícních kostí.

Ochrana trupu
trup.jpgObecně platí zásada, že každý druh oděvu poskytuje určitou míru ochrany, přičemž větší počet vrstev zvyšuje koeficient ochrany.
K ochraně trupu jsou nejvhodnější následující druhy oděvů:

 • dlouhé zimní kabáty
 • bundy
 • kalhoty
 • kombinézy
 • šusťákové sportovní soupravy.

Oděvy použité k ochraně je nutné dostatečně utěsnit u krku, rukávů a nohavic. U krku lze k utěsnění použít šálu nebo šátek, který omotáme přes zvednutý límec. Bundu je nutné utěsnit v pase, nejlépe pomocí opasku či řemene. Netěsné zapínání a různé nežádoucí trhliny v oděvu je nutné přelepit lepicí páskou. Ke všem oděvům je vhodné použít pláštěnku nebo plášť do deště. Tyto se utěsňují pouze u krku, pokud jsou z pogumované nebo vrstvené tkaniny musí být pogumovaná strana zvenčí. V případě, že nemáme pláštěnku k dispozici, můžeme ji nahradit přikrývkou, dekou či plachtou, kterou přehodíme přes hlavu a zabalíme se do ní.

Ochrana rukou a nohou
Velmi dobrým ochranným prostředkem rukou jsou pryžové rukavice. Ochranný účinek je tím větší, čím je materiál silnější. Vhodnější jsou rukavice delší, neboť chrání zápěstí a částečně i předloktí.
Rukávy přesahující přes okraj rukavic, pokud nejsou ukončeny nápletem nebo pryží, převážeme u okrajů řemínkem nebo provázkem. Jestliže by mezi rukavicí a rukávem vzniklo nechráněné místo, musíme zápěstí ovinout šálou, šátkem, igelitem apod.
Nemáme-li k dispozici žádné rukavice, ovineme si ruce látkou, šátkem apod., aby byly alespoň krátkodobě chráněny a nepřišly do přímého styku se škodlivými látkami.
Pro ochranu nohou jsou nejvhodnější pryžové a kožené holínky, kozačky, kožené vysoké boty. K ochraně nohou je nutno zabezpečit, aby mezi nohavicí a botou nezůstalo nechráněné místo. Nohavici přesahující přes botu u dolního okraje převážeme provázkem nebo řemínkem. Nepřesahuje-li nohavice přes boty ovineme nechráněné místo kusem látky, šátkem apod. Při použití nízkých bot je vhodné zhotovit návleky z igelitových sáčků či tašek.

Vymezení použití improvizované ochrany

Improvizovaná ochrana dýchacích cest a povrchu těla je určena:

 • k přesunu osob do stálých úkrytů
 • k úniku ze zamořeného území
 • k překonání zamořeného prostoru
 • k evakuaci obyvatelstva.

Seznam prodejen ochranných prostředků

Legislativa

Problematika individuální ochrany je v dnešní době řešena dvěma legislativními akty.
Prvním je „Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020“, kde je konstatováno, že: „Jako doplňující opatření k evakuaci a ukrytí v období válečného stavu mohou být použity prostředky individuální ochrany. Tvoří je dětské ochranné vaky, dětské ochranné kazajky, ochranné masky pro děti a dospělou populaci, včetně ochranných filtrů…“ Tento úkol je nadále součástí „Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030“.

Druhým dokumentem je vyhláška 380/2002 Sb., kde jsou uvedeny zásady postupu při poskytování úkrytu a rozsah kolektivní a individuální ochrany obyvatelstva.

Kategorie občanů, pro něž stát zabezpečuje prostředky individuální ochrany:

 • děti od narození do 1,5 roku vč. doprovodu,
 • děti od 1,5 roku do 6 let vč. doprovodu,
 • děti  od 6 do 18 let vč. doprovodu,
 • osoby v nemocnicích, ústavech soc. péče a domovech důchodců vč. doprovodu (bez omezení věku).

Ostatní občané si mohou prostředky individuální ochrany zakoupit ve specializovaných prodejnách, kde stát v rámci regulačních opatření garantuje jednotnou cenu výrobků.

Seznam prodejen ochranných prostředků

vytisknout  e-mailem