HZS Olomouckého kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Evakuace

 1. Obecné zásady evakuace obyvatelstva
 2. Zásady opuštění domu nebo bytu při evakuaci

Doporučení občanům jaké činnosti a opatření provést při opuštění bytu a domu před vyhlášením všeobecné evakuace a bezprostředně po jejím vyhlášení. A další opatření, která jsou vhodná provést, hrozí-li povodně.

Po vyhlášení pokynu k evakuaci je nutné připravit si evakuační zavazadlo pro celou rodinu. Jeho doporučeným obsahem jsou :

 • osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti,
 • léky, které užíváte a prostředky osobní hygieny,
 • základní trvanlivé potraviny, dobře zabalený chléb a pitná voda,
 • náhradní oděv, obuv, pláštěnka, spací pytel nebo přikrývky,
 • kapesní svítilna, náhradní baterie, zapalovač, zápalky, přenosný radiopřijímač,
 • předměty denní potřeby, jídelní nádobí, kapesní nůž, otvírák na konzervy.

Jako evakuační zavazadlo poslouží např. kufr, batoh nebo cestovní taška. Zavazadlo označte svým jménem a adresou.

Dalšími opatřeními, které je nutné zabezpečit před odchodem z bytu jsou:

 • ověřit, že i sousedé jsou informováni o vyhlášení evakuace,
 • uhasit oheň v topidlech,
 • zhasnout světla, vypnout všechny elektrické spotřebiče kromě chladniček a mrazáků,
 • uzavřít přívody plynu a vody do bytu a domu,
 • zabalit evakuační zavazadla,
 • malým dětem dát do kapsy lístek se jménem a adresou,
 • kočky a psy vzít s sebou; ostatní domácí zvířata ponechat doma, dát jim potravu a vodu na několik dní,
 • vzít si s sebou evakuační zavazadla, uzamknout vstupní dveře do bytu (do rodinného domu) a na ně dát lísteček s oznámením „EVAKUOVÁNO",
 • dostavit se do evakuačního střediska, majitelé osobních automobilů se svým vozidlem.

Je-li dostatek času (např. možnost vyhlášení evakuace byla předem avizovaná orgány veřejné správy) doporučujeme občanům:

 • evakuovat mimo ohrožené území cenné předměty a zařízení, spotřební elektroniku, osobní počítače, předměty kulturní hodnoty jako obrazy, plastiky, starožitný nábytek apod.,
 • odvézt nebo zajistit proti zničení cenné a jedinečné dokumenty: vysvědčení, diplomy, rodinné fotografie, CD, DVD, smlouvy, cenné papíry, záruční listy, účetní záznamy, stavební dokumentaci, kroniky, archiválie, cenné knihy, atd.,
 • odvézt mimo ohrožené území pojízdnou techniku a stroje, jiná vozidla, které nebudou použita pro přepravu vlastní a rodinných příslušníků za evakuace,
 • přestěhovat z ohroženého území velké i drobné domácí zvířectvo a na místě nového ustájení  pro ně zajistit krmivo.

Při povodních je dále potřeba:

 • vynést ze sklepů a přízemních místností do vyšších pater různé chemické prostředky, rozpouštědla, barvy, pohonné hmoty, olej apod.; má se tím předejít zamoření vody nebezpečnými chemickými látkami,
 • na dvorech a zahradách odklidit nebo upevnit (přivázat) předměty, které plavou nebo by je mohla vzít voda,
 • z volného prostranství odstranit předměty, které mohou vytvářet umělé hráze valící se vodě a tím zhoršovat povodňovou situaci,
 • připravit si pytle s pískem a s nimi ucpat okenní otvory do sklepů a vstupních dveří do domu,
 • utěsnit otvory u kanalizace a odpadů v přízemí a ve sklepech,
 • vytvořit hráz z pytlů s pískem kolem studně.


Při veškeré činnosti k přípravě na evakuaci zachovejte klid a dle potřeby se snažte uklidnit ty, kdo to potřebují. Jednejte s rozvahou a dodržujte pokyny složek integrovaného záchranného systému, které organizují nebo zajišťují evakuaci.
Při opouštění bytu nebo rodinného domku vezměte sebou připravená evakuační zavazadla, domácí zvířata, uzamkněte byt a dostavte se do určeného evakuačního střediska. Ujistěte se, zda i sousedé vědí o evakuaci a zda nepotřebují při její přípravě vaši pomoc. Nezapomeňte vložit dětem do kapsy cedulku se jménem a adresou.
Také při použití vlastních vozidel dodržujte pokyny složek integrovaného záchranného systému, které organizují evakuaci. Evakuace je mimořádné opatření a podléhají ji v zásadě všechny osoby.
 

vytisknout  e-mailem