HZS Plzeňského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Hejtman poděkoval hasičům za jejich práci

 

V pátek 29. ledna 2016 se od 9:00 hodin konala v sále Zastupitelstva Plzeňského kraje slavnostní akce, při které hejtman Václav Šlajs ocenil na návrh ředitele HZS Plzeňského kraje plk. Ing. Františka Pavlase 25 hasičů za příkladné plnění služebních povinností v loňském roce.

 

Před samotným předáním pamětních medailí a čestného uznání hejtman Václav Šlajs poděkoval hasičům: „Obrovský dík za vaši práci. Všichni dál společně pomáhejme, aby se nám v republice hezky žilo.“

Slavnostního oceňování se zúčastnil také ředitel Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje plk. Ing. František Pavlas, který poděkoval všem hasičům: „Jen v krátkosti musím říci, že sem na vás hrdý. Minulý rok byl pro nás velmi náročný, ale společně jsme ho zvládli,“ a podotkl: „Plzeňský kraj je ten kraj, kterému není lhostejná bezpečnost obyvatel. Patří se tedy poděkovat za významnou podporu činnosti Hasičského záchranného sboru.“

Ocenění příslušníci HZS Plzeňského kraje:

kpt. Mgr. Henryk Sikora, Ph. D. (KŘ – CHL Třemošná)
získává ocenění za výborné výsledky při zpracování vzorků odebraných na místech zásahů na plynovém chromatografu s hmotnostním detektorem.

npor. Ing. Robin Ročák (KŘ – KOPIS)                 
v roce 2015 se ve funkci operačního důstojníka a vedoucího směny Krajského operačního a informačního střediska HZS Plzeňského kraje  významně podílel na řešení a koordinaci rozsáhlých lesních požárů na území Plzeňského kraje a zprovoznění nového informačního systému pro potřeby operačního řízení v rámci projektu KSP financovaného z fondů EU.

kpt. Bc. Pavel Valm (KŘ – ÚIZS)
se podílí na odborné přípravě členů jednotek požární ochrany a to jak profesionálních, tak dobrovolných hasičů. Je lektorem výcviku v zařízení simulující reálné podmínky požáru, kde vede výcvik na vysoké profesionální úrovni, což oceňují cvičící hasiči i ze zahraničí, zvláště pak z německé spolkové republiky.

plk. Mgr. Jan Kosnar (KŘ – ÚPP)
působí u HZS ČR od roku 1990. Po celou dobu se věnuje problematice kontrolní činnosti a zjišťování příčin požárů. Pro své hluboké profesní znalosti a vysoké pracovní nasazení postupně stoupal řídícími strukturami HZS Plzeňského kraje, až byl v roce 2011 jmenován ředitelem odboru prevence krajského ředitelství. Po provedené reorganizaci a zrušení jednoho stupně řízení je vedoucím oddělení kontrolní činnosti a ZPP. Své vědomosti a znalosti ochotně předává dalším kolegům, a to jak v rámci HZS Plzeňského kraje, tak i celého Hasičského záchranného sboru České republiky, kde je obecně uznávanou autoritou. Jmenovaný příslušník disponuje vysokými odbornými znalostmi a po celou dobu trvání svého služebního poměru vykazuje výborné pracovní výsledky.

pprap. Tomáš Böhm (ÚO Domažlice)
slouží na stanici v Domažlicích, kde se od funkce hasič přes strojníka vypracoval na pozici technik strojní služby. Služební povinnosti a úkoly plní řádně a svědomitě, na stanici uplatňuje své dovednosti v oblasti činnosti oprav techniky.

por. Milan Mathauser, Dis. (ÚO Domažlice)
v současné chvíli je ustanoven v Domažlicích ve funkci technika chemické a technické služby. Významně se podílí na zajišťování odborné přípravy jednotek SDH a na jejich výcviku. Mladším kolegům jde příkladem.

nstržm. Roman Jung (ÚO Domažlice)      
byl nejprve zařazen jako hasič, později byl ustanoven na funkci strojník, kterou vykonává ve Staňkově dodnes.  Plní svědomitě veškeré služební povinnosti a stanovené úkoly. Podílí se na odborné přípravě jednotek SDH, svoje znalosti předává mladším kolegům. 

nstržm. Bohumír Bucifal (ÚO Klatovy)                          
slouží u HZS PK od srpna 1997 a po celou dobu vykonává svoji funkci spolehlivě a svědomitě. Své znalosti a zkušenosti ochotně předává ostatním příslušníkům, sám si rozšiřuje zodpovědně svoje profesní znalosti. Je aktivním členem soutěžního družstva ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel, několikrát za svou kariéru stál na stupni vítězů nejen krajských, ale i republikových soutěží. Zároveň je členem Sboru dobrovolných hasičů města Sušice a v jednotce SDH zastává funkci strojníka. Ve Sdružení dobrovolných hasičů Čech. Moravy a Slezska byl 5 let funkcionářem na krajské úrovni jako vedoucí odborné rady mládeže. Nyní tuto funkci zastává na úrovni okresu Klatovy. Souběžně vede kroužek malých hasičů v městě Sušici. Několikrát zorganizoval celodenní akci Festival přípravek.

nprap. Vladimír Reindl (ÚO Klatovy)     
v současné chvíli vykonává funkci velitele družstva směny B. Dlouhodobě patří mezi výborně hodnocené příslušníky. Patří mezi první členy lezecké skupiny. V minulosti patřil mezi pevné opory sportovního družstva v požárním sportu. Svoje znalosti uplatňuje nejen v rámci HZS, ale i jako člen jednotky SDH Horažďovice.

pprap. Rostislav Poškarský (ÚO Klatovy)           
zastává funkci technika technické služby na stanici v Klatovech. Dlouhodobě se věnoval požárnímu sportu, vzhledem k velmi dobrým výsledkům reprezentoval Českou republiku v zahraničí, mimo jiné v roce 1998 na XV. mistrovství Polska nebo v roce 2001 ve Finsku.

ppor. Mgr. Dušan Waldman(ÚO Klatovy)          
je velitelem čety na stanici v Klatovech. K plnění jemu svěřených úkolů přistupuje velice aktivně a iniciativně, plně se věnuje získávání jak teoretických tak praktických vědomostí a dovedností. Své zkušenosti a vysoké odborné znalosti předává jak příslušníkům tak členům SDH. Veškeré mimořádné situace zvládá s vysokým přehledem a odborností, neustále se snaží být příkladem ostatním příslušníkům, pro které se svými morálními vlastnostmi stal vzorem hasiče profesionála.

nstržm. Pavel Barák, DiS.(ÚO Plzeň)                 
pracuje u HZS od roku 2004, v současné době zastává pozici hasič na požární stanici Nýřany. V loňském roce se jako náhodně projíždějící osoba účastnil likvidace dopravní nehody několika vozidel na dálnici D5. Před příjezdem záchranných složek poskytl první pomoc všem účastníkům nehody a zajistil základní životní funkce těžce zraněnému řidiči dodávky.

pprap. Václav Houška (ÚO Plzeň)
pracuje u HZS Plzeňského kraje od roku 2001 a v současné době zastává pozici technik chemické služby na požární stanici Slovany. V červenci loňského roku se významně zasloužil o záchranu lidského života při pokusu o sebevraždu na Tyršově mostě v Plzni.  

nprap. David Kalina (ÚO Plzeň)               
pracuje u HZS od roku 2000, v současné době zastává pozici velitele družstva na požární stanici Plasy. V srpnu loňského roku došlo k požáru pole a lesa mezi obcemi Horní Hradiště a Mladotice, který byl svým rozsahem jedním z největších v roce 2015. David Kalina se jako první velitel zásahu se svou zkušeností a profesionálním přístupem zasloužil o efektivní nasazení sil a prostředků, které vedlo k minimalizaci škod a zamezení dalšího šíření požáru.

pprap. Tomáš Páv (ÚO Plzeň)
je u HZS od roku 1991, zastává pozici směnového technika strojní služby na požární stanici Plzeň - Střed. Svým přístupem k plnění zadaných úkolů je vzorem pro ostatní příslušníky. Aktivně využívá své nabyté zkušenosti a svou prací dlouhodobě šetří finanční náklady.

nprap. Ing. Milan Škopek (ÚO Plzeň)                
je u HZS od roku 2004. Již šestým rokem zastává funkci velitele družstva na centrální stanici. Po celou dobu svého působení se velmi aktivně zajímá o problematiku výcviku jednotky. Naplno využívá své nabyté zkušenosti u zásahů a při vedení odborné přípravy jednotky.

pprap. Petr Voráček (ÚO Plzeň)               
slouží od roku 1995, nyní jako technik chemické služby. Vysoce profesionálním přístupem k problematice chemické služby je oporou při zajištění akceschopnosti celé jednotky. Precizní prací při údržbě technických prostředků je zárukou nejvyšší bezpečnosti pro zasahující hasiče.

ppor. Karel Hůla (ÚO Plzeň)
je příslušníkem od r. 1992, zastává funkci velitele čety v Přešticích. Je hlavním instruktorem lezeckých skupin HZS Pk a leteckým examinátorem. Přístupem a aktivní rolí je příkladem pro nastupující generaci hasičů a záchranářů. Aktivně se podílí na tvorbě legislativních rámců pro lezecké skupiny a na spolupráci v rámci svého zaměření s PČR a AČR.

nprap. Jaroslav Kolář (ÚO Plzeň)                        
pracuje u HZS od roku 2004, zastává pozici velitele družstva v Nepomuku. Profesionálním, aktivním a zodpovědným přístupem k plnění služebních povinností je příkladem pro ostatní.

pprap. Pavel Fotr (ÚO Rokycany)                                               
dosahuje při výkonu služby  dlouhodobě velmi dobrých výsledků a příkladně přistupuje k plnění úkolů nad rámec svých služebních povinností. Na Územním odboru Rokycany patří k nejzkušenějším příslušníkům. Díky svým znalostem, zkušenostem a nasazení je pro mladší příslušníky dobrým příkladem a pro velitele oporou a partnerem.

por. Ing. Petra Moulisová (ÚO Rokycany)        
dlouhodobě a s příkladnou iniciativou nad rámec svých služebních povinností společně s kolegou (K. Šnaiberkem) zabezpečuje preventivně výchovnou činnost útvaru v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva se zaměřením zejména  na děti a mládež plněním programu HASÍK CZ.

kpt. Ing. Karel Šnaiberk(ÚO Rokycany)          
jmenovaný společně s kolegyní (P. Moulisovou) soustavně dosahuje velmi dobrých výsledků ve výkonu služby v oblasti preventivně výchovné činnosti a požární ochrany a ochrany obyvatelstva.

nstržm. Jiří Kratochvíl (ÚO Tachov)                                
jeho nasazení při plnění úkolů strojníka je nadstandardní. Především při opravách a údržbě techniky svou odbornou zdatností velkou měrou přispívá k šetření provozních nákladů.      

nprap. Michal Timura(ÚO Tachov)                                
příkladně plní nad rámec svých povinností činnosti související s odbornou přípravou a praktickým výcvikem hasičů, včetně školení a výcvikem dobrovolných hasičů. Mimo jiné zastupuje velitele čety v době jeho nepřítomnosti.

pprap. Miroslav Kohout (ÚO Tachov)                 
získává ocenění za příkladné plnění povinností technika chemické služby, zajištění organizace a zabezpečení praktického výcviku dobrovolných hasičů ve vyprošťování. V době nepřítomnosti velitele družstva zastává jeho funkci. Kromě jiného si jmenovaný si za záchranu života osoby s náhlou zástavou oběhu vysloužil uznání od vedení ZZS Konstantinovy Lázně.

vytisknout  e-mailem