HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Hasiči prověřovali připravenost na únik amoniaku ze zimního stadionu v Opavě

Dne 7. června 2016 v dopoledních hodinách probíhalo taktické cvičení složek integrovaného záchranného systému k prověření připravenosti na únik amoniaku z technologie zimního stadionu v Opavě.

Zimní stadion v Opavě je jedním z objektů zařazených do systému chemického monitoringu, který je trvale pod dohledem operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského a který byl v průběhu cvičení rovněž testován. Série čidel na tomto stadionu a v jeho bezprostředním okolí monitorují koncentrace amoniaku a tyto hodnoty přenášejí na dispečerské pracoviště hasičů. V případě havárie jsou tak v krátkém čase vyslány síly a prostředky pro řešení havárie a realizována opatření ochrany obyvatelstva. Vzhledem k husté zástavbě v okolí zimního stadionu a přítomnosti řady významných objektů (zejména středních škol) je systém chemického monitoringu provázán s vyrozumívacími terminály v těchto budovách, které vyrozumí o havárii a instruují k sebeochraně osob v těchto objektech (více zde).

Cvičení se netýkalo jen provozovatele zimního stadionu a jednotek požární ochrany profesionálních a dobrovolných hasičů. Do cvičení byli dále zapojeni Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, Policie České republiky a Městská policie Opava. Mimo složky integrovaného záchranného systému si činnost při úniku amoniaku procvičili také zaměstnanci a studenti čtyř středních škol (Slezské gymnázium, Mendlovo gymnázium, Hotelová škola a Strojní průmyslová škola), které se nacházejí v blízkosti zimního stadionu a v případě technologické havárie mohou být ohroženy. Ohrožené střední školy byly vyrozuměny o úniku nebezpečného amoniaku z operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje prostřednictvím vyrozumívacích terminálů. Všichni zaměstnanci a studenti se přemístili do vytypovaných bezpečných prostor ve vyšších patrech, na straně odvrácené od místa úniku. V budovách škol byla učiněna opatření k zamezení průniku plynu do budovy spočívající v uzavření oken a dveří, vypnutí ventilací.

Cvičení prokázalo připravenost nejen zasahujících složek, ale i ohrožených významných škol. V této souvislosti jsou studenti druhých ročníků každoročně seznamováni s charakterem ohrožení a zásadami žádoucího chování v rámci programu „Školy v zónách ohrožení“, které realizuje Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (více zde).

(foto: HZS MSK)

Odkazy do noveho okna

HK_ZSOP-2016

HK_ZSOP-2016 

Detailní náhled

HK_ZSOP-2016

HK_ZSOP-2016 

Detailní náhled

HK_ZSOP-2016

HK_ZSOP-2016 

Detailní náhled

HK_ZSOP-2016

HK_ZSOP-2016 

Detailní náhled

HK_ZSOP-2016

HK_ZSOP-2016 

Detailní náhled

HK_ZSOP-2016

HK_ZSOP-2016 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem