HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Obecně

Preventivně výchovná činnost zahrnuje širokou oblast působení na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Svým rozsahem vyžaduje vzájemnou spolupráci jednotlivých odborů Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. Nedílnou součástí preventivně výchovné činnosti je ediční a propagační činnost na úseku požární ochrany. 

Do této oblasti patří vydávání neperiodických odborných tiskovin, propagace ve veřejných sdělovacích prostředcích, jakož i vystupování příslušníků HZS MSK, a to jak ve sdělovacích prostředcích, tak i před veřejností.
Z hlediska organizační struktury Hasičského záchranného sboru spadá koordinace preventivně výchovné činnosti pod odbor ochrany obyvatelstva. Preventivně výchovná činnost je ale natolik rozsáhlý úkol, že se na něm podílejí, navzájem se doplňují a pomáhají si příslušníci jednotlivých odborů HZS MSK.
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje provádí preventivně výchovnou činnost zejména:
 • spoluprací s médii (rozhlas, televize, tisk, internet),
 • vydáváním preventivních materiálů,
 • dny otevřených dveří na jednotlivých hasičských stanicích na území kraje,
 • ukázkami a výstavami požární techniky a technických prostředků,
 • ukázkami zásahů při konání různých akcí,
 • besedami na školách,
 • přednáškami pro veřejnost
O konání konkrétních akcí (dny otevřených dveří, ukázky zásahů, požární techniky a technických prostředků) jsou vždy s předstihem informována média, popř. se o nich můžete dozvědět na našich webových stránkách www.hzsmsk.cz. Pro případné zájemce o přednášky jsou na těchto stránkách rovněž uvedenykontaktní údaje na příslušníky hasičského záchranného sboru zabývající se touto činností.
 
Základní oblasti realizace PVČ u HZS MSK v roce 2012:
 • Realizace projektu „Hasík CZ – Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva“ (dále jen „Hasík CZ“).
 • Příprava projektu zaměřeného na předávání informací mateřským, základním a středním školám nacházejícím se v zónách ohrožení.
 • Odborně metodická pomoc základním a středním školám při realizaci pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky k začlenění tématiky ochrany člověka za mimořádných událostí do vzdělávacích programů.
 • Příprava seniorů na chování při mimořádných událostech.
 • Publikační činnost v regionálním tisku, spolupráce s rozhlasovými a televizními stanicemi.
 • Předávání informací obyvatelstvu při ukázkových činnostech (návštěvy na CHS, umísťování propagačních materiálů, soutěže apod.).
 • Účast na akcích organizovaných jinými subjekty. Předávání informací obyvatelstvu spojené s ukázkami materiálů, techniky a soutěžemi.

vytisknout  e-mailem