HZS Olomouckého kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Finanční podpora Olomouckého kraje profesionálním hasičům v roce 2010

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje v rámci vícezdrojového financování své činnosti získává pravidelně příspěvky od Olomouckého kraje. Jedná se o prostředky jak v oblasti investiční, tak provozní. V roce 2010 činila celková výše dotace 3 505 tis. Kč, z toho 1 930 tis. Kč směřovalo na pořízení investic a 1 575 tis. Kč na neinvestiční účely. 

Z investičních prostředků byly z příspěvku Olomouckého kraje zakoupeny 2 ks kontejnerů, a to 1 ks kontejneru pro PHM hmotnostní třídy S   a 1 ks kontejneru valníkového s plachtou v celkové výši 1 680 tis. Kč.  Tyto kontejnery byly pořízeny v souladu s „Koncepcí kontejnerového programu Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje“. Kontejner na PHM bude sloužit především k zásobování jednotek požární ochrany a dalších složek IZS pohonnými hmotami u mimořádných událostí velkého rozsahu a kontejner valník s plachtou je určen pro podpůrnou činnost složek IZS při zásahu a zejména rozvoz materiálu humanitární pomoci HZS Olomouckého kraje. 

Z investičních prostředků byly provedeny stavební úpravy a vybudovány prostory pro nouzové ubytování obyvatelstva v případě mimořádných událostí v areálu Hamry.  Celková výše výdajů na technické zhodnocení prostor činila 200 tis. Kč.  Dále bylo ve výši 50 tis. Kč technicky zhodnoceno zařízení – výcvikový trenažér na pevná paliva. V rámci technického zhodnocení byl trenažér rozšířen o pozorovací modul. Výcvikové zařízení je využíváno nejen profesionálními, ale i dobrovolnými hasiči z celého Olomouckého kraje. 

Velká podpora Olomouckého kraje je věnována do oblasti přípravy složek integrovaného záchranného systému na mimořádné události a krizové situace a jejich vzájemné propojení. Na výdaje spojené s technickou podporou geografického informačního systému a související technické podpory, obměnu informačních technologií, poplatky za internetové služby v rámci krizové sítě pro složky IZS, na zajištění vyhlašování poplachu pro JSDH obcí formou SMS a informování představitelů veřejné správy o mimořádných událostech a výstrahách formou SMS, technickou podporu softwaru pro řešení mimořádných událostí v rámci IZS a na síťové prvky pro zabezpečení krizové sítě bylo vynaloženo v neinvestiční sféře 1 175 tis. Kč. 

Nedílnou součástí činnosti HZS je odborná příprava dobrovolných jednotek požární ochrany obcí a preventivně výchovná činnost na školách. Pro její podporu bylo z prostředků kraje pořízeno vybavení v hodnotě 400 tisíc Kč. Jednalo se zejména o doplnění materiálu použitého k odborné přípravě jednotek SDH obcí, k činnosti krizových štábů, pro zabezpečení úkolů na úseku přípravy jednotek požární ochrany a řešení mimořádných událostí.

 

na základě informací KŘ HZSOL zpracoval:

Zdeněk Hošák
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
email: zdenek.hosak@hzsol.cz
tel. : +420 950 770 039 ( linka tiskový mluvčí )
tel : +420 950 770 246 ( kancelář )
mobil: +420 721 810 541
web : www.hzsol.cz

 

vytisknout  e-mailem