Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Investiční dotace pro JSDH obcí

Informace ohledně poskytování investičních dotací pro jednotky SDH obcí. 

Informace z 13. 3. 2017:
GŘ HZS ČR zveřejňuje příručky pro práci ve webové aplikaci informačního systému RISPF.
Příručka k formuláři RISPF –  výzva_JSDH P1 CAS
Příručka k formuláři RISPF –  výzva_JSDH P2 DA
Příručka k formuláři RISPF –  výzva_JSDH P3 STAVBA

Informace z 9. 3. 2017:
GŘ HZS ČR sděluje, že byly vyhlášeny účelové investiční dotace obcím v rámci programu „Dotace pro jednotky SDH obcí“ pro rok 2018.
Další informace zde: Vyhlášení investičních dotací na rok 2018
Poskytování dotací se řídí nově vydanými Zásadami pro poskytování účelových investičních dotací obcím v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí

Sběr žádostí pro poskytování investičních dotací na rok 2018 bude zahájen dne 15. března 2017 v 00:01 hodin a bude probíhat pouze elektronicky a to prostřednictvím webové aplikace informačního systému RISPF (dále jen „RISPF“), https://isprofin.mfcr.cz/rispf. Činnost portálu bude ukončena dne 31. května 2017 v 23:59 hodin.
Žádost, která bude prostřednictvím systému „RISPF“ vygenerována (.pdf), je nutno dále notifikovat a zaslat prostřednictvím datové schránky do 31. května 2017 na příslušný Hasičský záchranný sbor kraje (dále jen „HZS kraje“).
Kontakty na HZS krajů, včetně ID datových schránek jsou uvedeny zde.
Dále uvádíme informace ke specifikaci příloh k jednotlivým žádostem.
Ke všem žádostem je nezbytné přiložit také přílohu "Zdůvodnění nezbytnosti akce" na následujícím formuláři (editovatelné PDF).

Pro informaci uvádíme nejčastější dotazy k poskytování dotací:

Jak podat žádost o dotaci?

  1. Vyplnit formulář a přiložit požadované přílohy ve webové aplikaci na adrese https://isprofin.mfcr.cz/rispf
  2. Následně vygenerovanou (.pdf) a notifikovanou žádost, zaslat prostřednictvím datové schránky na ID adresu příslušného HZS kraje.

Datovou schránkou se zasílá pouze žádost, vygenerovaná z webové aplikace. Přílohy, které byly elektronicky vloženy do webové aplikace, se datovou schránkou již nezasílají.
Výjimku tvoří přílohy pro výzvu: JSDH P3 – stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice – v případě, že nepostačuje kapacita příloh (10 MB na žádost) ve webové aplikaci se další přílohy zašlou na příslušný HZS kraje datovou schránkou nebo doručí na datovém nosiči.

HZS kraje bude posuzovat pouze ty žádosti, které byly vyplněny ve webové aplikaci a následně potvrzeny zasláním notifikované žádosti prostřednictvím datové schránky a to nejpozději do 31. května 2017.

Žádosti, které byly zaslány pouze ve webové aplikaci bez následného potvrzení datovou schránkou, budou brány jako nepodané.

Od kdy lze začít vyplňovat žádost ve webové aplikaci?

Aplikace pro podávání žádostí bude zpřístupněna 15. března 2017 v 00:01 hod. Není zapotřebí ihned začít s vyplňováním formuláře. Doporučujeme nejdříve prostudovat dokumenty zveřejněné na stánkách www.hzscr.cz. Především pak „Zásady“ a „Příručku k online formuláři“ pro příslušný podprogram (výzvu), kde je uvedena i specifikace příloh, které je třeba doložit.

Lze zaslat vygenerovanou žádost z webové aplikace v listinné podobě - poštou?

Nelze. Žádosti o účelovou investiční dotaci na rok 2018 bude MV-HZS ČR přijímat pouze elektronicky, prostřednictvím datových schránek.

(popř. u výzvy JSDH P3 – stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice je vzhledem ke kapacitním možnostem webové aplikace a datových schránek přípustné doručení příloh k dokumentaci stavby i na datovém nosiči).

Do kdy zaslat žádost datovou schránkou?

Termín pro vyplnění formuláře ve webové aplikaci a následné zaslání notifikované žádosti datovou schránkou je totožný, tj. nejpozději do 31. května 2017.

Jak zrušit žádost, která již byla odeslána ve webové aplikaci?

Žádost, která již byla odeslána ve webové aplikaci lze zrušit do okamžiku, než ji převezme ke kontrole příslušný pracovník HZS kraje. V případě, že žádost ještě nebyla převzata ke kontrole, stačí žádost ve webové aplikaci zrušit.

V případě, že danou žádost již převzal příslušný pracovník HZS kraje ke kontrole, nelze již ve webové aplikaci žádost zrušit. V případě, že následně nepotvrdíte zaslání žádosti datovou schránkou na příslušný HZS kraje, bude žádost brána jako nepodaná a HZS kraje se pouze vyplněným webovým formuláře dál nebude zabývat.

Naše město má dvě jednotky SDH, a pro obě chceme žádat o dotaci na dopravní automobil. Můžeme podat pouze jednu žádost?

V tomto případě je nutno podat dvě žádosti, tj. 2 x vyplnit webový formulář a následně 2 x zaslat notifikovanou žádost datovou schránkou na příslušný HZS kraje.

Každý webový formulář má ve své části „Oblast podpory“ parametry projektu, kde lze zadat pouze 1 ks pořizovaného majetku, ať už jde např. o nákup nové „CAS“ nebo o stavbu požární zbrojnice. Dále pak v části „Hodnocení“ je nutné doplnit identifikaci jednotky, včetně názvu a čísla JSDH obce, kde bude majetek užíván.

Jaké údaje se uvádějí v části hodnocení v otázce na počet obyvatel v obci?
Počet obyvatel v obci k 1.1.2016, potřebné oficiální infomace jsou k dispozici na stránkách Českého statnistického úřadu: https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-obyvatel-v-obcich nebo můžete využít tabulku v následujícím odkazu.

Informace z 1. 3. 2017:
GŘ HZS ČR sděluje, že předpokládaný termín vyhlášení investičních dotací v rámci programu „Dotace pro jednotky SDH“ obcí byl stanoven na 15. března 2017.

Informace z 26. 1. 2017:
MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „GŘ HZS ČR“) sděluje, že s ohledem na přípravu elektronického sběru žádostí o dotaci, budou typy a maximální výše dotací obcím v rámci programu „Dotace pro jednotky SDH“ obcí pro rok 2018 vyhlášeny nejdříve na konci února letošního roku. Podle konkrétního termínu vyhlášení bude následně upraven také termín pro podání žádostí.

vytisknout  e-mailem