HZS Zlínského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Dotace obcím na požární techniku a požární zbrojnice

Informace ohledně poskytování dotací na požární techniku a požární zbrojnice pro jednotky SDH obcí. 

•  2019 - Informace z 9. 4. 2018

MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky sděluje, že výzva k podání žádostí na poskytnutí investičních dotací v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" v roce 2019, bude vyhlášena nejdříve koncem dubna 2018.

•  2018 - Informace z 31. 7 2017 

             MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „GŘ HZS ČR“) Vám sděluje, že vyhodnotilo všechny zaregistrované žádosti obcí o poskytnutí investiční dotace na rok 2018 v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí (dále jen „dotace“). Vyhodnocení žádostí bylo provedeno v souladu s čl. 4 Zásad pro poskytování účelových investičních dotací obcím v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí (dále jen „Zásady“), č.j. MV-165122-2/PO-IZS-2016.
Hodnoceno bylo celkem 876 žádostí. Celkový přehled žádostí je uveden zde. 40 žádostí bylo vyřazeno z hodnocení z důvodu nesplnění podmínek pro poskytnutí dotace uvedených v Zásadách nebo ve Vyhlášení účelových investičních dotací obcím v rámci programu „Dotace pro jednotky SDH obcí“ pro rok 2018 (č.j.: MV-22722-2/PO-IZS-2017). Podrobnější informace k důvodům vyřazení žádostí z hodnocení jsou uvedeny zde

- Podprogram 1 - pořízení a rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky  - Pořadník žádostí (stav k 12.4.2018)

             - Podprogram 2 - nový dopravní automobil -dotace pro Zlínský kraj ve výši 16,65 mil. Kč - Pořadník žádostí (stav k 5.9 2017)

        - Podprogram 3 - stavba požární zbrojnice - dotace pro Zlínský kraj ve výši 0 Kč - nepřidělena

•  2017 - Účelová investiční dotace na CAS, dopravní automobily(DA) a požární zbrojnice(PZ) pro jednotky SDH obcí

             - Podprogram 1 - pořízení a rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky  - Pořadník žádostí  

             - Podprogram 2 - nový dopravní automobil - dotace pro Zlínský kraj ve výši 13,5 mil. Kč, v září navýšeno o 3,2 mil. Kč 

- celkem 16.7 mil. Kč - Pořadník žádostí (Realizováno)

        - Podprogram 3 - stavba požární zbrojnice - dotace pro Zlínský kraj ve výši 0 Kč - nepřidělena

•  2016 - Účelová investiční dotace na CAS pro jednotky SDH obcí

            - Účelová investiční dotace na dopravní automobily(DA) a požární zbrojnice(PZ) pro jednotky SDH obcí

             - Podprogram 1 - nový dopravní automobil  - dotace pro Zlínský kraj ve výši 13,5 mil. Kč - Pořadník žádostí (Realizováno)

             - Podprogram 2 - stavba požární zbrojnice - dotace pro Zlínský kraj ve výši 0 Kč - Přehled žádostí

vytisknout  e-mailem