HZS Zlínského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Dotace obcím na požární techniku a požární zbrojnice

Informace ohledně poskytování dotací na požární techniku a požární zbrojnice pro jednotky SDH obcí. 

•  2018 - Informace z 9. 3. 2017GŘ HZS ČR sděluje, že byly vyhlášeny účelové investiční dotace obcím v rámci programu 

              „Dotace pro jednotky SDH obcí“ pro rok 2018.

Další informace zde: Vyhlášení investičních dotací na rok 2018
Poskytování dotací se řídí nově vydanými Zásadami pro poskytování účelových investičních dotací obcím v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí

Sběr žádostí pro poskytování investičních dotací na rok 2018 bude zahájen dne 15. března 2017 v 00:01 hodin a bude probíhat pouze elektronicky a to prostřednictvím webové aplikace informačního systému RISPF (dále jen „RISPF“), https://isprofin.mfcr.cz/rispf. Činnost portálu bude ukončena dne 31. května 2017 v 23:59 hodin.
Žádost, která bude prostřednictvím systému „RISPF“ vygenerována (.pdf), je nutno dále notifikovat a zaslat prostřednictvím datové schránky do 31. května 2017 na příslušný Hasičský záchranný sbor kraje (dále jen „HZS kraje“).
Kontakty na HZS krajů, včetně ID datových schránek jsou uvedeny zde.
Dále uvádíme informace ke specifikaci příloh k jednotlivým žádostem.
Ke všem žádostem je nezbytné přiložit také přílohu "Zdůvodnění nezbytnosti akce" na následujícím formuláři (editovatelné PDF).

- Podprogram 1 - pořízení a rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky  - Výzva JSDH P1 CAS

             - Podprogram 2 - nový dopravní automobil - Výzva JSDH P2 DA

        - Podprogram 3 - stavba požární zbrojnice - Výzva JSDH P3 STAVBA

•  2017 - Účelová investiční dotace na CAS, dopravní automobily(DA) a požární zbrojnice(PZ) pro jednotky SDH obcí

             - Podprogram 1 - pořízení a rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky  -  Pořadník žádostí

             - Podprogram 2 - nový dopravní automobil - dotace pro Zlínský kraj ve výši 13,5 mil. Kč, v září navýšeno o 3,2 mil. Kč 

- celkem 16.7 mil. Kč - Pořadník žádostí (stav k 30.6.2017)

        - Podprogram 3 - stavba požární zbrojnice - dotace pro Zlínský kraj ve výši 0 Kč - nepřidělena

•  2016 - Účelová investiční dotace na CAS pro jednotky SDH obcí

            - Účelová investiční dotace na dopravní automobily(DA) a požární zbrojnice(PZ) pro jednotky SDH obcí

             - Podprogram 1 - nový dopravní automobil  - dotace pro Zlínský kraj ve výši 13,5 mil. Kč - Pořadník žádostí (Realizováno)

             - Podprogram 2 - stavba požární zbrojnice - dotace pro Zlínský kraj ve výši 0 Kč - Přehled žádostí

vytisknout  e-mailem