HZS Jihočeského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Členové týmu posttraumatické péče Jihočeského kraje se při školení zaměřili na debriefing

Koncem roku 2016 jsme se na odborné přípravě posttraumatického týmu shodli na tom, že budeme rozvíjet naše zkušenosti nejen v postupech při práci se zasaženými účastníky mimořádných událostí u zásahů složek IZS, ale také při snižování tzv. „pozásahového stresu“ u hasičů. Proto jsme se při pravidelné odborné přípravě dne 13. 11. 2017 zaměřili na debriefing, který je jednou z možností, jakým způsobem lze pracovat s negativními dopady těžkých zásahů. 

Co je debriefing
Debriefing je skupinový rozhovor zasahujících záchranářů o průběhu a dopadech psychicky náročného zásahu. I když je vedený psychologem (za podpory několika členů posttraumatického týmu), nejedná se terapeutickou metodu, ale o práci se „zdravými“ lidmi, kteří byli vystaveni „nezdravému“ působení těžkého zásahu.

Lze ho přirovnat k „sestupu“ do hloubek lidské duše a následně k „výstupu“ zpět do každodenního běhu života. Po stručném úvodu a představení pravidel začíná „sestup“ zjišťováním co nejvíce faktických informací o zásahu. Cílem je získat co nejplastičtější obrázek o jeho průběhu od vyhlášení výjezdu až po návrat na stanici. Dále se pozornost přesouvá k myšlenkám, které se zasahujícím během zdolávání události honily hlavou. Nejhlubší část pomyslného „sestupu“ je při sdílení psychických (nejčastěji emocionálních) reakcí na nejtěžší chvíle u zásahu. Je potřeba se připravit na to, že se zde může objevit bezmoc, zlost, vztek, beznaděj i celá řada dalších emocí, u kterých je cenné pro zachování duševního zdraví zasahujících, když v nich nejsou uzamčeny, ale je jim ve vhodném prostředí umožněn jejich kontrolovaný průchod. V tento moment přechází „sestup“ do hlubin ve „výstup“ do každodennosti. Jeho prvním krokem je povídání o příznacích, které se objevily po zásahu. Může se například jednat o poruchy spánku nebo zvýšenou podrážděnost. „Výstup“ pokračuje fází učení, při které jsou účastníkům doporučovány osvědčené postupy vyrovnávání se s následky těžkých zásahů a zdravého životního stylu. Během „výstupu“ ustupuje psycholog do pozadí a hlavní slovo přebírají přizvaní členové týmu posttraumatické péče, aby mohli předat své praktické zkušenosti získané na hasičských stanicích (a ne pouze vyčtené z psychologických knih). Tato doporučení jsou pro zasažené záchranáře mnohem „stravitelnější“, když jsou vysloveny kolegou hasičem než kolegou psychologem. V poslední fázi příznačně zvané „návrat“ jsou shrnuté klíčové momenty proběhlého setkání, znovu je zdůrazněna důvěrnost sdělených prožitků a normálnost reakcí na ně. Účastníci jsou pak zpravidla pozváni k malému neformálnímu občerstvení.

Průběh školení
Celé dopoledne jsme věnovali modelovému nácviku debriefingu. Vedl ho hasičský psycholog z Kraje Vysočina kpt. Mgr. Jiří Průža, který vedl řadu debriefingů nejen u hasičů ale i v armádě, kde předtím profesně působil. Všiml jsem si, že během povídání o fiktivní události se u účastníků objevily skutečné emoce. Dále se k nám připojil bývalý vedoucí armádní psycholog Mgr. Bohuslav Jäger. Společně s kpt. Mgr. Jiřím Průžou přiblížili účastníkům své zkušenosti s využitím debriefingu v Armádě České republiky, a to zejména během zahraničních bojových misí, kterých se oba několikrát účastnili. Systém práce s pozásahovým stresem u Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje dále představil Tomáš Hes, DiS., který působí jako krajský koordinátor jednoho ze dvou posttraumatických týmů u jihočeské záchranné služby. Kromě toho připojil i několik cenných postřehů z debriefingů, které pomáhal vést psychologům v roli přizvaného člena posttraumatického týmu. Posledním hostem byla bývalá jihočeská hasičská psycholožka PhDr. Marie Mezníková. Účastníkům popsala svoji aktuální zkušenost s psychickou podporou osoby, která byla očitým svědkem dokonané sebevraždy. Na mě kromě moderování celé akce zbylo představení klíčových bodů ze schválené koncepce Psychologické služby u HZS ČR pro roky 2017 – 2025 a krátké ohlédnutí za „intervenčním“ rokem 2017.

(autor: mjr. Mgr. Tomáš Adámek, psycholog HZS Jihočeského kraje)

Odkazy do noveho okna

obrázek debriefing

obrázek debriefing 

Detailní náhled
Uložit vše jako ZIP soubor

vytisknout  e-mailem