Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Březen – Hasičské pohádky vám vezem(e)

1.března 2017 (Martina Talichová) – Úspěšnou knihu Hasičských pohádek je možné stále vyhrát v rámci soutěží, které pro Vás připravilo MV- generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Vyzkoušejte si své znalosti z oblasti požární prevence i ochrany obyvatelstva a vyhrajte pohádkovou knížku, jejíž autoři jsou sami hasiči. 

Vítězové únorového kola soutěže jsou:

  • Andrea Řezníčková, Velký Ořechov,
  • Jitka Pěkná, Praha 4 - Písnice,
  • Jaroslav Němec, Cerhovice.

Nové soutěžní otázky na měsíc březen 2017:
1. Jak se správně zachovat, nacházíme-li se mimo domov a náhle dojde v našem okolí k havárii s únikem nebezpečných chemických látek?
2. Co označuje Beaufortova stupnice a na kolik stupňů je rozdělena?
3. Kdo je hlavním garantem bezpečnosti na českých a moravských horách a jaké má číslo tísňového volání (kromě HZS ČR)?
4. V naší přírodě se nacházejí rostliny, které mohou být pro člověka nebezpečné, protože jsou např. prudce jedovaté nebo toxické.  Vyjmenuj alespoň pět z nich.
5. Při bouřce vidíme blesk okamžitě, zvuk hromu dorazí později. Víme-li, že zvuk hromu urazí za jednu sekundu vzdálenost 1/3 km (343 m při teplotě 20 st. Celsia), jak daleko je od nás bouřka, jestliže mezi bleskem a hromem napočítáme 15 sekund?

Své odpovědi zasílejte elektronicky do 31. března 2017 celostátnímu koordinátorovi preventivně výchovné činnosti kpt. Mgr. Martině Talichové z MV- generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR (tel. 950 819 882,  e-mail martina.talichova@grh.izscr.cz.)

Správné odpovědi na otázky v měsíci únoru 2017 zní následovně:
1.     Jak se správně zachovat, když na osobě začne hořet oděv a není k dispozici žádná vhodná tekutina na uhašení, například u táboráku při opékání špekáčků?
Pokud je to možné, zabalíme postiženého do deky (kabátu či jiného vhodného kusu látky), která pomůže zamezit přístupu vzduchu a tím se uhasí oheň. Pokud nic vhodného v dosahu není, tak platí pravidlo: „Zastav se, lehni si, obličej si zakryj rukama a kutálej se“.

2.      Co signalizuje hasičům při zásahu u mimořádné události látka (prostěradlo, ručník, oděv a podobně) přivřená v okně bytu vícepodlažního domu?
Jasně jim označuje místo, kde se nachází osoby, které potřebují pomoci.

3.      Jakým způsobem jsou občané informováni o případném hrozícím nebezpečí?
Nejčastěji jsou občané varováni akustickým signálem „Všeobecná výstraha“ (kolísavý tón sirény po dobu 140 vteřin, může zaznít třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech). Po tomto signálu u elektronických sirén bezprostředně následuje mluvená tísňová informace, kterou se sdělují obyvatelstvu údaje o bezprostředním nebezpečí vzniku nebo již nastalé mimořádné události a opatřeních k ochraně obyvatelstva. Dalšími možnostmi informování jsou sdělovací prostředky (rozhlas, televize, místní rozhlas), vozidla složek integrovaného záchranného systému nebo jiným způsobem o tom, co se stalo a co se má v takovém případě dělat.

4.      Kolik je stupňů lavinového nebezpečí a kdo je v České republice vyhlašuje?
Stupňů lavinového nebezpečí je 5: od 1. stupně – nízké až po 5. stupeň velmi vysoké nebezpečí. Vyhlašuje je Horská služba ČR.

5.      Jaké je nejvhodnější umístění detektoru oxidu uhelnatého v místnosti?
Detektor oxidu uhelnatého je nutné umístit cca 10 cm pod strop nebo maximálně do výše očí a současně do blízkosti plynového spotřebiče (karmy či kotle). Oxid uhelnatý je mírně lehčí než vzduch a tudíž se hromadí pod stropem.

 Děkujeme všem účastníkům soutěže za zaslané odpovědi. Vylosovaným výhercům gratulujeme.

Kontakt
kpt. Mgr. Nicole Zaoralová
tisková mluvčí
MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

Tel.: 950 819 944
Mobil: 602 215 142
E-mail: nicole.zaoralova@grh.izscr.cz

vytisknout  e-mailem