HZS Jihočeského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

1 + 1 = 2 neboli 11. 2. neboli 112

Jedna a jedna jsou dvě. Jedenáct a dvojka je jedenáctý únor. Jedna, jedna, dva je sto dvanáct. Jiné datum než jedenáctý únor snad ani nemohlo být pro Evropský den tísňové linky 112 stanoveno. 

Narozeniny tísňové linky 112 byly na tento den určeny v roce 2009, kdy byla právě 11. února v Bruselu zástupci Evropské komise, Evropského parlamentu a Rady EU slavnostně podepsána trojstranná deklarace o „Evropském dni linky 112“.

Smyslem vytvoření jednotného čísla tísňového volání bylo poskytnout obyvatelům možnost v okamžiku, kdy se dostanou do jakékoli nouze, obrátit se na stejném telefonním čísle, zdarma, nepřetržitě, z jakéhokoliv telefonního přístroje na záchranné složky, a to nejen ve své zemi, ale i při cestování a pobytu v zahraničí.

 

Zajímavé okamžiky života tísňové linky:

 • o zavedení jednotného evropského čísla tísňového volání 112 ve všech členských státech EU rozhodla již v roce 1991 Rada Evropských společenství,
 • linka se postupně zavádí vedle národních tísňových linek,
 • linky ve členských státech musí fungovat do roku 1996,
 • v roce 1996 byly zahájeny přípravy na zavedení linky 112 v ČR,
 • až do roku 1998 byl na lince 112 přesný čas,
 • od roku 2003 funguje tísňová linka ve všech telefonních sítích (do této doby byla linka funkční pouze v mobilních sítích),
 • ostrý provoz byl zahájen v dubnu 2004 v call-centru HZS hl. města Prahy při pořádání mistrovství světa v ledním hokeji,
 • od roku 2005 tísňová linka funguje ve všech čtrnácti krajích České republiky,
 • funguje od začátku společně s linkou 150,
 • na základě analýzy o možném útlumu národních čísel tísňového volání (150, 155, 158) doporučila Vláda České republiky usnesením č. 923 ze dne 23. července 2008 ponechání těchto národních čísel i nadále v platnosti,
 • jednotné evropské číslo tísňového volání 112 v současnosti slouží nejen více než půlmiliardě občanů ze všech 28 členských států Evropské unie, ale je zavedeno také v Lichtenštejnsku, Norsku, Švýcarsku, Turecku a na Islandu,
 • v Andoře je číslo 112 tísňovou linkou horské služby,
 • linka 112 není v Evropě zavedena v Albánii, Bělorusku, Bosně a Hercegovině, Černé Hoře, Makedonii, Moldavsku, Rusku a Srbsku,
 • ve většině států včetně ČR funguje číslo 112 společně s dříve zavedenými národními čísly tísňového volání, pouze v Dánsku, Estonsku, Finsku, Litvě, Lucembursku, Nizozemsku, Portugalsku, Rumunsku, Slovinsku, Švédsku a na Islandu, Kypru a Maltě je číslo 112 jediným tísňovým číslem,
 • hovory jsou přijímány policií nebo hasičským sborem, v některých státech orgány civilní ochrany (Lucembursko, Slovensko), speciální státní organizací (Finsko, Rumunsko, Bulharsko) nebo speciálními call-centry telekomunikačních operátorů (Irsko, Řecko, Švédsko, Spojené království).

 

Přínosy technologie linky 112

V ČR v současnosti funguje 14 telefonních center linky 112, která jsou v rámci celé republiky navzájem hlasově i datově propojena. Tato telefonní centra tísňového volání (dále TCTV) jsou vzájemně zastupitelná, tj. v případě přetížení nebo výpadku centra v jednom kraji jsou hovory na linku 112 automaticky přesměrovány na další telefonní centra tísňového volání 112 a to tak, aniž by volající toto přesměrování zpozoroval na rychlosti nebo kvalitě odbavení. Je zde tak garance, že se občan vždy dovolá, a to jak z pevných linek, tak mobilních telefonů.

Na 112 se lze jako na jedinou tísňovou linku dovolat bez SIM karty a bez kreditu. K dovolání postačí, když je na místě, odkud je voláno, signál alespoň jednoho mobilního operátora.

Systém TCTV 112 umožňuje identifikaci adresy volajícího z pevné telefonní stanice, identifikaci telefonního operátora, identifikaci polohy mobilního telefonu, zobrazování místa události a polohy telefonu volajícího na mapě geografického informačního systému, vzájemné zálohování technologií, nezávislé telefonní spojení, jazykovou podporu, přepojování hlasových kanálů včetně předávání datové věty na příslušné místo řešené události. Datová věta obsahuje všechny potřebné místopisné údaje a údaje o typu události, včetně možnosti přístupu k hlasovému záznamu.

Operátoři linky 112 jsou schopni odbavovat tísňové hovory nejen v češtině, ale i angličtině a němčině, v případě potřeby mají k dispozici softwarovou podporu i v dalších světových jazycích.

Technologie telefonních center tísňového volání 112 také propojuje základní složky integrovaného záchranného systému: Hasičský záchranný sbor ČR, Policii ČR a zdravotnickou záchrannou službu. Propojení prostřednictvím datových vět i případného hlasového předání umožňuje rychlé vyhodnocení vzniklé situace a okamžitou reakci záchranných složek.

 

Kdy volat linku 112?

 • pokud potřebujete pomoc hasičů, v případě rozsáhlejších mimořádných událostí, kdy je nutná spolupráce dvou a více záchranných složek,
 • při cestách do zahraničí,
 • pokud si v krizi nedokážete vzpomenout na jiná tísňová čísla nebo si nejste jisti,
 • linku 112 mohou využít osoby nehovořící česky,
 • linka 112 je v ČR universální tísňovou linkou, jejímž prostřednictvím se lze dovolat pomoci i policie či zdravotnické záchranné služby.

 

 

Jak volat na linku 112?

Pro operátory a operátorky tísňové linky je velmi důležité, aby získali základní údaje o události, kterou chcete ohlásit. Při ohlašování prosím zachovejte rozvahu a klid. Operátorům sdělte, co se stalo, kde se událost stala, nahlaste své jméno a číslo telefonu, ze kterého voláte. Dále klidně odpovězte na doplňující otázky operátorů. Jsou nezbytné proto, aby mohli co nejlépe vyhodnotit vaši situaci a co nejrychleji a nejefektivněji vám pomoci.

Více informací o tísňové lince naleznete na stránkách HZS ČR.

 

K příležitosti Evropského dne tísňové linky vyhlašuje Generální ředitelství HZS České republiky v rámci projektu „Dávají za nás ruku do ohně“ již 7. ročník soutěže. Soutěž jsme rozšířili samostatně i na Jihočeský kraj. Více informací k soutěži naleznete na tomto odkaze.

 

Telefonní centrum tísňového volání HZS Jihočeského kraje

Za loňský rok operátoři linky 112 odbavili v celé České republice 3 255 057 hovorů. Z tohoto počtu bylo 2 821 640 volání na linku 112 a 433 417 na linku 150.

Statistiky HZS Jihočeského kraje uvádějí, že v Jihočeském kraji operátorky a operátoři tísňové linky přijali 217 210 hovorů (v rozložení 192 340 na tísňovou linku 112 a 24 870 hovorů na linku 150). Ze všech hovorů pak založili více než 17 tisíc datových vět, které rozeslali na operační střediska HZS krajů, Policie ČR a dispečinky Zdravotnických záchranných služeb. Nejvíce datových vět bylo pro hasičské záchranné sbory, cca šest a půl tisíce. Na dispečinky ZZS operátoři odeslali více než pět a půl tisíce datových vět, na operační střediska Policie ČR pak více než pět tisíc datových vět.

Odkazy do noveho okna

1 Logo 112 (1)

1 Logo 112 (1) 

Detailní náhled

2 Logo 112 (1)

2 Logo 112 (1) 

Detailní náhled

3 Logo 112 (2)

3 Logo 112 (2) 

Detailní náhled

4 Logo 112 (3)

4 Logo 112 (3) 

Detailní náhled

5 Logo 112 (4)

5 Logo 112 (4) 

Detailní náhled

7 Logo 112 (6)

7 Logo 112 (6) 

Detailní náhled

6 Logo 112 (5)

6 Logo 112 (5) 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem